andrea

Andreja Ninković

Medicinska sestra – tehničar pedijatrijski smer

 

Rođena 31.03.1982. u Beogradu.

Srednju medicinsku školu "Beograd" završila 2002god,pedijatrijski smer.

Pripravnički staž odrađen u VMC Podgorica u Hitnoj pomoći.

Radno iskustvo:

2004. Poliklinika "Sine Morbo", Podgorica

Oktobar 2005.- Februar 2007. DZ "Novi Sad"

Od januara 2015. u Ordinaciji "Dr Raketić".

Srećno udata, majka dvoje dece (2007.i 2009.god)

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki