Br.

USLUGE

CENA (RSD)

1.

Pedijatrijski pregled – prvi

4000.00

2.

Pedijatrijski pregled – kontrolni

2500.00

3.

Pregled zdravog deteta pred polazak u kolektiv(zdravstvene liste,potvrde) 3.000.00

4.

Konsultantski specijalistički pregled - prvi 4000.00

5.

Konsultantski specijalistički pregled – kontrolni 2500.00

6.

Pregled specijaliste sa timpanometrijom 4500.00

7.

Kontrolni pregled specijaliste sa timpanometrijom 3300.00

8.

Pregled specijaliste sa UZ 6000.00

9.

Vakcinacija protiv gripa sa pregledom 2000.00

10.

Pregled logopeda/psihologa/defektologa 4000.00

11.

Tretman logopeda 30 min. 2500.00

12.

Tretman logopeda/psihologa/defektologa 60 min. 4000.00

13.

Fizikalna terapija 3000.00

14.

Nutricionista-izrada jelovnika 7000.00

15.

Kućna poseta pedijatra 9000.00

16.

Poseta patronažne sestre 3000.00

17.

Sistematski pregled u prvoj godini – pedijatrijski pregled, otoskopski pregled, pulsna oksimetrija, antropometrijska merenja, UZ pregled kukova, KKS 8000.00

18.

Sistematski pregled 5 (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog)  - u drugoj i trećoj godini 8000.00

19.

Sistematski pregled 6 (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog, logoped) – u četvrtoj, petoj i šestoj godini 9000.00

20.

Sistematski pregled 6+ (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog, logoped, KKS) - pred polazak u školu 10000.00

21.

Uzimanje uzorka (brisevi, urin) 550.00

22.

Strep A" test za brzo otkrivanje Streptokoka u grlu 900.00

23.

Uzimanje uzorka i tumačenje rezultata (KKS, CRP) 1500.00

24.

Obrada i previjanje rane 1500.00

25.

Uklanjanje krpelja 1500.00

26.

Ispiranje uva 1500.00

27.

Uklanjanje bradavica radiotalasima 12000.00

28.

Frenulotomija jezika 5000.00

29.

Adhezioliza prepucijuma sa pregledom specijaliste 12000.00

30.

Kiretaža papiloma i granuloma        12000.00       

31.

HP analiza 4000.00

32.

Infuzija (intravenska terapija) 2200.00

33.

Intramuskularno davanje (Ceftriakson,Penicilin) 1000.00

34.

Intramuskularno davanje Lemod -Solu 550.00

35.

Inhalacija 500.00

36.

Alergološki pregled i testiranje-1 panel alergena 4500.00

37.

Alergološki pregled i testiranje-inhalatorni+nutritivni alergeni 6000.00

CENOVNIK ORDINACIJA IZ PEDIJATRIJE „Dr RAKETIĆ“

Načini plaćanja:ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:


Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić ima ugovore sa osiguravajućim kompanijama: Generali, Wiener, Uniqa, Triglav, Dunav i DDOR. Pacijent koji ima zdravstveno osiguranje ovih kompanija ne plaća pregled, nego ordinacija refundira troškove lečenja od osiguravajućih kompanija. Ostale osiguravajuće kompanije (Van Breda, Allianz i dr.) refundiraju troškove lečenja pacijentu.

 

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Kalendar Vakcinacije

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Uvođenje čvrste hrane

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Putna i kućna apoteka

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Pokazatelji tipičnog psihomotornog razvoja

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić