Br.

USLUGE

CENA (RSD)

1.

Pedijatrijski pregled – prvi

4000.00

2.

Pedijatrijski pregled – kontrolni

2500.00

3.

Pedijatrijski pregled-preventivni(zdravstvene liste za odlazak sa kolektivom)

2000.00

4.

Konsultantski specijalistički pregled - prvi

4000.00

5.

Konsultantski specijalistički pregled – kontrolni

2500.00

6.

Pregled specijaliste sa timpanometrijom

4500.00

7.

Kontrolni pregled specijaliste sa timpanometrijom

3300.00

8.

Pregled specijaliste sa UZ

6000.00

9.

Pregled pred vakcinaciju

3000.00

10.

Vakcinacija protiv gripa sa pregledom

2000.00

11.

Pregled logopeda/psihologa/defektologa

4000.00

12.

Tretman logopeda 30 min.

2500.00

13.

Tretman logopeda/psihologa/defektologa 60 min.

4000.00

14.

Fizikalna terapija

3000.00

15.

Kineziterapija-individualna  paket 10 termina

30000.00

16.

Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika

7000.00

17.

Kućna poseta pedijatra

9000.00

18.

Poseta patronažne sestre

3000.00

19.

Sistematski pregled u prvoj godini – pedijatrijski pregled, otoskopski pregled, pulsna oksimetrija, antropometrijska merenja, UZ pregled kukova, KKS

8000.00

20.

Sistematski pregled 5 (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog)  - u drugoj i trećoj godini

8000.00

21.

Sistematski pregled 6 (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog, logoped) – u četvrtoj, petoj i šestoj godini

9000.00

22.

Sistematski pregled 6+ (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog, logoped, KKS) - pred polazak u školu

10000.00

23.

Uzimanje uzorka (brisevi, urin)

 550.00

24.

Strep A" test za brzo otkrivanje Streptokoka u grlu

900.00

25.

Uzimanje uzorka i tumačenje rezultata (KKS, CRP)

1500.00

26.

Obrada i previjanje rane

1500.00

27.

Uklanjanje krpelja

1500.00

28.

Ispiranje uva

1500.00

29.

Uklanjanje bradavica radiotalasima

12000.00

30.

Frenulotomija jezika

5000.00

31.

Adhezioliza prepucijuma sa pregledom specijaliste

12000.00

32.

Kiretaža papiloma i granuloma

12000.00       

33.

HP analiza

4000.00

34.

Infuzija (intravenska terapija)

2200.00

35.

Intramuskularno davanje (Ceftriakson,Penicilin)

1000.00

36.

Intramuskularno davanje Lemod -Solu

550.00

37.

Inhalacija

500.00

38.

Alergološki pregled i testiranje-1 panel alergena

4500.00

39.

Alergološki pregled i testiranje-inhalatorni+nutritivni alergeni

6000.00

CENOVNIK ORDINACIJA IZ PEDIJATRIJE „Dr RAKETIĆ

Načini plaćanja:ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:


Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić ima ugovore sa osiguravajućim kompanijama: Generali, Wiener, Uniqa, Triglav, Dunav i DDOR. Pacijent koji ima zdravstveno osiguranje ovih kompanija ne plaća pregled, nego ordinacija refundira troškove lečenja od osiguravajućih kompanija. Ostale osiguravajuće kompanije (Van Breda, Allianz i dr.) refundiraju troškove lečenja pacijentu.

 

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Kalendar Vakcinacije

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Uvođenje čvrste hrane

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Putna i kućna apoteka

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Pokazatelji tipičnog psihomotornog razvoja

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić