Br.

USLUGE

CENA (RSD)

  MEDICINSKE USLUGE  
1. Pregled doktora medicine 3000
2. Pregled lekara specijaliste 4500
3. Kontrolni pregled lekara specijaliste 2500
4. Pregled primarijusa, docenta i doktora nauka 5000
5. Kontrolni pregled primarijusa, docenta i doktora nauka 3000
6. Pregled profesora 6000
7. Kontrolni pregled profesora 4000
8. Pregled pred vakcinaciju 3000
9. Vakcinacija protiv gripa sa pregledom 3000
10. Sistematski pregled u prvoj godini – pedijatrijski pregled, otoskopski pregled, pulsna oksimetrija, antropometrijska merenja, UZ pregled kukova, KKS 8000
11. Sistematski pregled 5 (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog) 8000
12. Sistematski pregled 6 (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog, logoped) 9000
13. Sistematski pregled 6+ (pedijatar, ORL, oftalmolog, fizijatar, stomatolog, logoped, KKS) 10000
14. Sistematski pregled odraslih - pregled interniste i antropometrijska merenja, EKG, spirometrija, pulsna oksimterija, ultrazvučni pregled abdomena (+ za žene UZ štitne žlezde, + za muškarce UZ prostate), laboratorijske analize (KKS, CRP, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, pankreasna amilaza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, urin) 9500
15. Pregled specijaliste sa EKG-om 6500
16. Pregled specijaliste sa spirometrijom 6500
17. Pregled specijaliste sa ultrazvukom (dopler) 7500
18. Ultrazvučni pregled 4500
19. Dopler krvnih sudova 5000
20. Pregled ORL sa ispiranjem uva 5500
21. Pregled ORL sa timpanometrijom 5500
22. Pregled ORL sa postavljanjem štrajfne sa lekom 5500
23. Pregled ORL sa audiometrijom 6000
24. Pregled ORL sa audiometrijom i timpanometrijom 7000
25. Tretman logopeda/psihologa/defektologa 4000
26. Konsultacija nutricioniste sa izradom jelovnika 7000
27. Poseta patronažne sestre 3000
28. Kućna poseta lekara specijaliste 9000
  INTERVENCIJE  
29. Uklanjanje bradavica radiotalasima 12000
30. Kiretaža papiloma i granuloma 12000
31. Adhezioliza prepucijuma sa pregledom specijaliste 12000
32. Ušivanje rane (do 4 šava) 9000
33. Ušivanje rane (preko 4 šava) 12000
34. Frenulotomija jezika 6000
35. Kauterizacija krvnih sudova nosa 6000
36. Obrada i previjanje rane 2000
37. Obrada pupka 1500
38. Lapisiranje pupka 1500
39. Uklanjanje krpelja 1500
  DIJAGNOSTIKA  
40. Kompletna krvna slika i CRP 1500
41. Uzimanje uzoraka (brisevi, urin) 550
42. Brzi strep A test 900
43. Kožni testovi 1 panel 3000
44. Kožni testovi 2 panela (inhalatorni i nutritivni alergeni) 6000
45. Histopatološka analiza kiretiranog uzorka 4000
46. Dermoskopija 3000
  TERAPIJA  
47. Fizikalna terapija 3000
48. Intravenska terapija (infuzija) 3000
49. Intramuskularna terapija (ceftriakson, penicilin) 1500
50. Intramuskularna terapija (Lemod-Solu) 500
51. Inhalacija sa lekom 1000

 

Načini plaćanja:ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:


Poliklinika Dr Raketić ima ugovore sa osiguravajućim kompanijama: Generali, Wiener, Uniqa, Triglav, Dunav, DDOR i Sava osiguranje. Pacijent koji ima zdravstveno osiguranje ovih kompanija ne plaća pregled, nego ordinacija refundira troškove lečenja od osiguravajućih kompanija. Ostale osiguravajuće kompanije (Van Breda, Allianz i dr.) refundiraju troškove lečenja pacijentu.