• Početak
  • Kada dete treba da počne da kontroliše mokrenje

Kada dete treba da počne da kontroliše mokrenje

Kada dete treba da počne da kontroliše mokrenje

Prim Ass Dr Dušan Paripović, pedijatar nefrolog

 

Kada je pravi trenutak da se detetu skinu pelene?

skidanje-pelena1Smatra se da je dete dovoljno zrelo da može da savlada kontrolu mokrenja u uzrastu od 2 (odnosno od 1,5 do 4) godine, ili da to bude treće leto života. Moderne pelene omogućuju deci da dugo budu suva i danas nije retko da i trogodišnjaci nose pelene. Samo par generacija ranije pelene su prestajale da se koriste u znatno ranijem uzrastu.

Ako roditelj pokuša da nauči dete da kontroliše mokrenje u uzrastu od recimo 12 meseci, može se desiti da dete ne može da izvrši traženi zadatak, jer još uvek nije psihofizički spremno. Znaci koji ukazuju da je dete spremno su da dete oseća da je mokraćna bešika puna (boli ga stomak), da zna da koristi maramice i da pokazuje spremnost za saradnju. Insistiranje roditelja na kontroli mokrenja može dovesti do negodovanja i suprotstavljanja deteta. U slučaju da je dete uspešno u uspostavljanju kontrole treba ga pohvaliti. Ako rezultat izostane potrebno je pružiti detetu emotivnu podršku i izbeći pokazivanje ljutnje.

Deca uče imitacijom. Upoznajte ih kroz igru sa lutkama, korak po korak, šta se od njih očekuje. Kako da skinu pantalone, pelene, kako da sednu na nošu, obrišu se maramicom, operu ruke...

Početak odvikavanja se započinje danju, a potom noću. Koristiti sistem nagrade (nalepnice, igračke).

Kada primetite da dete uči da koristi nošu, možete da prekinete upotrebu pelena.

Budite strpljivi. Uspeh se očekuje u roku od 2 do 3 nedelje. Tokom prvih par meseci upotrebe noše dete će se ponekad umokriti noću. Ako uspeh izostane, to je vaša greška. Ne odustajte. Ovo je samo korak u procesu odrastanja.

Odluka o prestanku upotrebe pelena je na roditeljima. Dete će naučiti da ne koristi pelene, a zadatak roditelja je da mu u tome pomogne.

Proleće i leto su idealna godišnja doba za odvikavanje od nošenja pelena. Odvikavanje ne treba sprovoditi kada se porodica seli ili kada se čeka rođenje deteta.

Uspešno odvikavanje od nošenja pelena je važno roditeljima, deci, ali i lekarima jer smanjuje rizik od kasnijeg poremećaja mokrenja. 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki