• Početak
 • Ordinacija
 • Dr Raketić
 • Biografija Dr Raketić

Biografija Dr. Raketić

Edukacija

Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1982/83 godine i diplomirala u roku, aprila 1988. godine, sa prosečnom ocenom 9,50. Za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija je više puta nagrađivana: Novembarskom nagradom Univerziteta u Beogradu, Oktobarskom nagradom Beograda za stvaralaštvo mladih, Nagradom iz fonda "Prof. dr Mihajlo-Miša Petrović" i Nagradom Legata Medicinskog fakulteta u Beogradu. Obavezni lekarski staž je završila kao lekar stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Završila je dve specijalizacije sa odličnim uspehom i to 1992. godine specijalizaciju iz Imunologije i 2001. godine specijalizaciju iz Pedijatrije. Poslediplomske studije iz Imunologije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu i 1996. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Efekat in vivo primene rekombinantnog IL-1 na fenotipske karakteristike i funkcionalnu sposobnost limfocita posle traume". Doktorsku disertaciju pod nazivom “Značaj utvrđivanja DNK indeksa u dijagnozi i prognozi akutne limfoblastne leukemije kod dece” je odbranila 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Decembra 2007. godine, odlukom Senata Evropskog univerziteta, izabrana je u zvanje docent Medicinske akademije – US Medical School, Beograd, za užu naučnu oblast Pedijatrija. 

Usavršavanja

dr-raketic

Završila je poslediplomski kurs Mediteranske grupe za proučavanje dijabetesa u Maratonu, Grčka, u maju 1994. godine i u oktobru 2007. godine u Beogradu. Takođe i I i II Internacionalni kurs o transplantaciji organa u Rimu, Italija, u novembru 1995. godine i maju 1997. godine. 1997. godine je završila Kurs flow cytometer Becton Dickinson, Hajdelberg, Nemačka. Od oktobra 2004. godine do maja 2005. godine u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu je završila teorijsko-praktičnu edukaciju “Rano otkrivanje, dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja: cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima”. Saradnik je u projektu Evropske Unije u okviru Finske Dijabetološke Asocijacije, koji se bavi istraživanjem gojaznosti dece i adolescenata i moguće pojave dijabetesa tip 2, pod nazivom „European plan for the prevention of obesity and type 2 diabetes mellitus in children and adolescents“ od 2007 godine. Bila je saradnik u okviru višegodišnjeg makroprojekta (1990-2000) “Funkcionalni, imunološki, metabolički i klinički aspekti transplantacije ostrvaca endokrinog pankreasa u insulin zavisnih dijabetičara”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku Republike Srbije. Od 2013. je saradnik u EU projektu “Collaborative Project for Early Prevention of Diabetes Complication in Europe (e-predice)”. 2015. godine je završila Kurs „Profilaktička i empirijska primena antimikrobnih lekova u bolnicama“. 2016. godine je završila Kurs „Ultrazvuk u pedijatrijskoj radiologiji“.

Veštine

Glavne oblasti stručno-medicinskog i naučnog rada su pedijatrijska imunologija, posebno alergijske, autoimunske i hematološke bolesti u pedijatriji. Učestvovala je u poslediplomskoj nastavi u okviru specijalizacije Imunologije u Vojnomedinskoj Akademiji. Takođe, učestvovala je u praktičnoj nastavi za studente redovnih i poslediplomskih studija iz Pedijatrije u toku rada u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, kao i praktičnoj nastavi iz Pedijatrije za doktore medicine u toku obaveznog lekarskog staža. Od 2009. godine je aktivno učestvovala u sprovođenju teoretske i praktične nastave u Medicinskoj Akademiji – US Medical School Evropskog Univerziteta u Beogradu.

Krajem maja 1997. godine je u Imunološkoj laboratoriji Becton Dickinsona u Hajdelbergu, Nemačka, ovladala znanjima o korišćenju protočnog citometra, koje je primenila po prvi put u radu Imunološke laboratorije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Od 2013. je saradnik u EU projektu “Collaborative Project for Early Prevention of Diabetes Complication in Europe (e-predice)”, gde je ovladala veštinama korišćenja Endopath metode, koja omogućava rano otkrivanje ateroskleroze.

U okviru kontinuirane medicinske edukacije je održala sledeća predavanja: “Infektivna mononukleoza – dijagnostičke dileme i komplikacije” (Opšta bolnica Bel Medic, Beograd, 01.09.2010.), “Ishrana novorođenčeta i dece predškolskog uzrasta” (Simpozijum “Prevencija dijabetesa tip 2 i njegovih hroničnih vaskularnih komplikacija”, Hotel Slavija, Beograd, 04.03.2011.), “Dometi i ograničenja stimulacije imunskog sistema kod dece” (Kurs “Aktuelni problemi u medicini – uloga lekara i medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece”, Delta Holding, Beograd, 22.05.2011.), “Pravilna ishrana u dečjem dobu” (Dijabetološki dani Srbije 2012, Hotel „Slavija“, Beograd, 14.12.2012). „Gojaznost kod predškolske i školske dece-početak rizika za pojavu tipa 2 Dijabetes melitusa” (Novine u dijabetologiji, KBC Beograd, Medigroup, 10.07.2015.), „Otitisi kod dece – pedijatrijske dileme“ (X SAPO Simpozijum, 09.-12.05.2019. Hotel Grand, Kopaonik; poglavlje u knjizi Oboljenja uva kod dece, str. 99-106), “Terapija i nega iritirane dečje kože”, Stručni sastanak Atopijske i druge respiratorne bolesti u dečjm uzrastu, 25.09.2019. Hotel Crystal, Beograd. Sva predavanja su akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KE) lekara, stomatologa i farmaceuta.

Pored toga je održala komercijalna predavanja:

 • „Atopijski dermatis – iskustvo pedijatra“, La Roche Posay, 22.12.2015. Crowne Plaza, Beograd;
 • „Prirodno rešenje za infantilne kolike i druge digestivne smetnje – Calmosine digestion“, Laudavie-Emipharm, Dani Uneivrzitetske dečje klinike, 19.-20.10.2017.Sava centar, Beograd;
 • „Najčešće zablude o vakcinaciji“, Sanofi Pasteur, 11.11.2017. Falkensteiner, Beograd.
 • "Zdrav razvoj dece - uloga vitamina K1 i D3 i nove preporuke za njihovu primenu", XXXI Farmaceutski susreti FASUS, Hyatt Regency Beograd, 30.11.2018.
 • „Jačanje imuniteta kod dece“, Seminar Momsters, 25.02.2019. Dorćol Platz, Beograd

 • „Dete je rođeno, šta dalje?“, Škola roditeljstva Čarolija; 27.02.2019. Opština Voždovac; 13.03.2019. Pozorištance Puž

 • "Serbian myths & facts about immunization", Vaccine Confidence Initiative Serbia, 19-20-March 2019, Hotel Mama Shelter Belgrade. 

 • “Miran san za dobar rast – Calmosine sommeil” VI Kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, 12.-14.april 2019.Hotel Zira, Beograd 

 • Advisory Board "Preporučena imunizacija protiv varičele – izazovi u svakodnevnoj praksi“, 15.11.2019, Hotel Mama Shelter Beograd. 

 • Sanofi Pasteur Forum – Korišćenje fishbowl metode za komunikaciju, predavanje o zabludama u vezi vakcinacije „Vakcinacija je protiv bolesti koje više ne postoje“, 13.12. – 15-12.2019, Hotel Mama Shelter Beograd

U okviru kampanje Procter&Gamble koja je počela 2010. godine proglašena je za pedijatra eksperta.

Završila je sa uspehom kurs iz engleskog jezika u Kolarčevom Narodnom Univerzitetu u Beogradu i posebno školu za engleski jezik u okviru International House u Londonu sa potvrdom o aktivnom znanju engleskog jezika. Poseduje pasivno znanje ruskog jezika.

Publikacije i mediji

Učestvovala je u radu više domaćih i inostranih kongresa i simpozijuma. Autor je i koautor više od 140 radova, od kojih je 13 publikovano u celini u međunarodnim i domaćim časopisima. Pored toga je napisala brojne članke za popularne časopise i više puta gostovala u radio i TV emisijama. 

Radna karijera

Od 1989. do 1996. godine je bila zaposlena u Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske Akademije, a do 2004. godine je bila šef Imunološke laboratorije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Do 2009. godine je bila zaposlena u Zdravstvenoj zaštiti žena i dece Doma zdravlja Savski Venac, a zatim u Opštoj bolnici i Domu zdravlja “Bel Medic”. Na mestu Načelnika Pedijatrijske službe u Domu zdravlja Jedro, Delta Generali Osiguranja, je provela dve godine, a 16.07.2012. osniva Ordinaciju iz pedijatrije „Dr Raketić“, gde i danas radi.

Stručne/naučne asocijacije

Član je sledećih udruženja: Srpsko lekarsko društvo, Društvo imunologa, Društvo alergologa i kliničkih imunologa Srbije, Udruženje pedijatara Srbije, Mediteranska Grupa za proučavanje dijabetesa, Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije, Global Diabetes Survey, Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi.

 

CV Dr Raketić

-        „Jačanje imuniteta kod dece“, Seminar Momsters, 25.02.2019. Dorćol Platz, Beograd

-        „Dete je rođeno, šta dalje?“, Škola roditeljstva Čarolija; 27.02.2019. Opština Voždovac; 13.03.2019. Pozorištance Puž

-        "Serbian myths & facts about immunization", Vaccine Confidence Initiative Serbia, 19-20-March 2019, Hotel Mama Shelter Belgrade.  

-        “Miran san za dobar rast – Calmosine sommeil” VI Kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, 12.-14.april 2019.Hotel Zira, Beograd

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki