Fizikalna medicina

srbislav-stevanovic

Prim Dr sci med Srbislav Stevanović,
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

Magistar medicinskih nauka, doktor medicinskih nauka,
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije,
Istrazivač-saradnik i primarijus
Rođen 15.2.1964 godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao sam 30.6.1983 godine, a završio 23.2.1989 godine, prosečna ocena 9,07
Specijalistički ispit fizikalne medicine i rehabilitacije 2.7.1993 godine.
Magistar medicinskih nauka od 1993 godine.
Doktor medicinskih nauka od 1997 godine
Istraživač saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998.god.
Mentora za poslediplomsku nastavu iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije
Zvanje primarijusa 2002. godine
Od 1990 godine zaposlen u Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd
1993 – 2004 lekar specijalista na odeljenju za rehabilitaciju dece, od januara 2004. Načelnik odeljenja
Mentor za lekare na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Preko 15 godina aktivnog učešća na stručnim sastancima, seminarima, kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu
Autor i koautor u više od 50 stručnih radova i tri monografije.

Pregledi koje obavlja:

  • Pregled fizijatra kod dece - porođajne povrede (brahijalnog spleta, tortikolis), deformiteti kičme (kifoza, skolioza), hipo- i hipertonije, bolna stanja (mijalgije)

 

sw1a 

dzamic

 

Prim. sci med Dragana Džamić,
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Univerzitetska dečja klinika

Oblast delatnosti (interesovanja): Primena fizikalnih agenasa i rehabilitacija dece sa urođenim anomalijama, kod pedijatrijskih i hiruruških pacijenata, deformiteti kičme
Rukovodeća funkcija: Šef odeljenja stacionarne fizijatrije u Univerzitetskoj dečjoj klinici
Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): Udruženje Fizijatara Srbije SLD
Kratka biografija:
Magistar medicinskih nauka. Specijalista Fizikalne medicine i Rehabilitacije. Zaposlena u službi Fizijatrije pri Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Učestvovala je na brojnim edukativnim kursevima među kojima se izdvajaju oboljenja i deformiteti lokomotornog sistema. Do sada je publikovala 20 radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa.

Pregledi koje obavlja:

  • <https://dr-raketic.rs/administrator/index.php#strong>Pregled fizijatra kod dece - porođajne povrede (brahijalnog spleta, tortikolis), deformiteti kičme (kifoza, skolioza), hipo- i hipertonije, bolna stanja (mijalgije)

 

sw1a 

jasna

 

Visi fizioterapeut Jasna Ilić

Radno mesto/radno iskustvo

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Sokobanjska 17a

Obrazovanje

Srednja medicinska, fizioterapeut
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu - Smer Visoki strukovni fizioterapeut

Pregledi koje obavlja:

  • Kineziterapijiski tretmani i obuka, praćenje motornog razvoja kod odojcadi i dece

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki