Nefrologija

dusan-paripovic

Dr Dušan Paripović,
pedijatar nefrolog
Univerzitetska dečja klinika

Dušan Paripović je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Specijalizacija iz pedijatrije završio 2005. godine. Magistarske studije iz nefrologije odbranio je 2009., a užu specijalizaciju iz nefrologije 2011. godine. Stručno usavršavanje uključuje pohađanje više stručnih kurseva iz oblasti nefrologije. Zaposlen na Univerzitetskoj Dečijoj Klinici u službi nefrologije od 2000. godine. Član je Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja za pedijatarijsku nefrologiju.

Pregledi koje obavlja:

  • Nefrološki pregledi dece - urinarne infekcije, anomalije urotrakta, enureze

sw1

no photo f

Dr Aleksandra Paripović,
pedijatar nefrolog

Aleksandra Paripović je Medicinski fakultet u Beogradu upisala 1992. godine, a diplomirala je 1998. godine.

Od 2000. godine zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” u Beogradu. Specijalizacija iz pedijatrije završila 2004. godine.

Magistarske studije iz nefrologije odbranila 2006. godine, a užu specijalizaciju iz nefrologije  2013. godine. 

Pregledi koje obavlja:

  • Nefrološki pregledi dece - urinarne infekcije, anomalije urotrakta, enureze

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki