Neurologija

dragana-bogicevic neurologija

Doc Dr sci med Dragana Bogićević
Pedijatar neurolog
Univerzitetska dečja klinika

Uža specijalnost: Neuropedijatrija Druga specijalizacija: Dečja neurologija
Oblast delatnosti: Neurološki problemi odojčadi, dece i adolescenata
Nastavno zvanje: Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije
Rukovodeća funkcija: Zamenik šefa neurološke službe Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo 2. Udruženje pedijatara Srbije

Biografija:

Medicinski fakultet u Beogradu završila 1984. sa prosečnom ocenom 10, Oktobarskom nagradom za studentski istraživački rad, sa tri univerzitetske nagrade i dve nagrade Srpskog lekarskog društva.
Od oktobra 1985. zaposlena u Univerzitetskoj dečjoj klinici, a od marta 1995. i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1993. sa odličnim uspehom. Završila specijalistički staž iz dečje neurologije
Magistrirala iz oblasti endokrinologije, enzimologije i metabolizma 1990.
Doktorirala iz oblasti neuropedijatrije 1998. ( „ Febrilne konvulzije - dijagnostičko terapijski pristup i udaljena prognoza").
Pohađala seminare i kurseve iz oblasti mentalne higijene razvojnog doba, epileptologije, molekularne genetike u dečjoj neurologiji i psihijatriji , i spavanja i poremećaja spavanja.
Kao stipendista francuske vlade , a u cilju edukacije iz neuropedijatrije, boravila je godinu dana u Parizu, u Hopital des enfants malades Necker, kod jednog od vodećih stručnjaka iz oblasti dečje neurologije, dr Jean Aicardi-a. Govori francuski i engleski jezik.

Obavlja sledeće preglede:

  • Neurološki pregled dece - glavobolja, konvulzije, epilepsija, sinkopa
  • Procena psihomotornog razvoja

 sw1a

drnikolic

Doc Dr sci med Dimitrije Nikolić
Pedijatar neurolog
Univerzitetska dečja klinika

Oblast delatnosti: Pedijatrijska i adolescentna neurologija, elektroencefalografija, dečja epileptologija

Nastavno zvanje: Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. SLD, 2. EFNS, 3. ILAE

Naučno-istraživačka delatnost: Dečja neurologija/epileptologija

Biografija:
Univerzitetska edukacija i karijera:
1988-1994 Studije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, diplomirao u februaru 1994. sa prosečnom ocenom 9,84/10,00.
1990-1994 Student demonstrator na Medicinskoj Hemiji i Histologiji sa embriologijom
1994-1995 Stažer Medicinskog Fakulteta u Beogradu
1994-1996 Nosilac stipendije Republičkog Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Srbije tokom poslediplomskih studija
1995-1999 Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu
1999- Specijalista pedijatar na Neurološkom odeljenju Univerzitetske Dečje Klinike. Konsultant na Intenzivnoj nezi (pedijatrijskoj i hirurškoj) i neonatologiji
1999. Odbranjena Magistarska teza na Medicinskom Fakultetu u Beogradu: Procena staturo-ponderalnog i psihomotornog razvoja dece sa urođenim srčanim manama
2009. Odbranjena Doktorska disertacija na Medicinskom Fakultetu u Beogradu: Vestov sindrom različite etiologije: korelacija neurološkog, neuropsihološkog i neuroradiološkog nalaza
2000-2010. Asistent na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predmetu pedijatrija
2011- Docent na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predmetu pedijatrija
2011- Stručni konsultant za pedijatrijsku neurologiju na Institutu za Neonatologiju u Beogradu

Obavlja sledeće preglede:

  • Neurološki pregled dece - glavobolja, konvulzije, epilepsija, sinkopa
  • Procena psihomotornog razvoja

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki