ORL (Uvo, grlo, nos)

milos-svraka

Dr Miloš Švraka
Specijalista otorinolaringologije
Specijalistička ordinacija za bolesti uva, grla i nosa „ORL medic“

Radno mesto i radno iskustvo
Dečiji i školski dispanzer Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci do 1995.
Služba hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Smederevska Palanka do 1997.
Služba urgentne neurologije, Opšta bolnica ’’Stefan Visoki’’ Smederevska Palanka do 1999.
Služba otorinolaringologije, Opšta bolnica ’’Stefan Visoki’’ Smederevska Palanka, od 2005. godine, načelnik ORL službe
US Medical school u Beogradu u grupi hirurških disciplina, asistent na katedri za otorinolaringologiju od 2009. 
Obrazovanje
Medicinski fakultet u Banja Luci 1995.
Edukacija iz ratne hirurgije, Banja Luka 1994. 
Edukacija iz urgentne medicine, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
Specijalizacija iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2004. godine
Škola kriohirurgije pod pokroviteljstvom Illinois University, USA, 2009.
Dodatne aktivnosti
Organizovao brojne donatorske manifestacije i donatorska ulaganja u odeljenje bolnice 
u Smederevskoj Palanci, pet godina predsednik Komisije za nabavku lekova i instrumenata
za bolnicu, uveo audiološke i vestibulološke protokole u dijagnostici i lečenju, učestvovao
u edukaciji nagluvih i gluvih lica u ostvarivanju svakodnevne komunikacije
Angažovan kao stalni sudski veštak
Profesionalna članstva
Član Srpskog lekarskog društva, član Udruženja otorinolaringologa Srbije, član Britanske rinološke asocijacije, član Organizacije ’’Lekari bez granica’’
Posebna interesovanja
Hirurgija nosa i paranazalnih sinusa, rinoalergologija, urgentna stanja u otorinolaringologiji

Pregledi koje obavlja:

  • Dijagnostika i lečenje svih stanja iz domena otorinolaringologije

sw1a

no photo m

Dr Nikola Mirčetić
Specijalista otorinolaringologije
ORL bolnica „Dr Žutić“

Medicinski fakultet završio 1999. u Beogradu. Od 2001. zaposlen u Institutu za majku i dete, Novi Beograd. Specijalista otorinolaringolog od 2005. Član Srpskog lekarskog društva kao i SAPO (Srpski aktiv pedijatrijske otorinolaringologije). Bavi se dijagnostikom i operativnim lečenjem bolesti uha, grla i nosa kod dece. Autor i koautor više od 20 naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Pregledi koje obavlja:

  • ORL pregled dece, oštećenje sluha, vrtoglavica 

 

sw1a

 

 

IMG 1167

Dr Ivan Đorđević
ORL KBC Dr Dragiša Mišović, 

1999.završen Medicinski fakultet

2000. položen stručni ispit

2005.položen specijalistički ispit iz otorinolaringologije

2003.Kurs FESS (funkcionalna endoskopska sinus hirurgija), ORL Klinika Grac, Prof.Štamberger

2004. Kurs Koblacije,  Arthro Care, Beograd

2005. Kurs Rinoplastike, KBC Dr Dragiša  Mišović-Dedinje, Beograd

2006,2009  Kurs LMS (laringomikroskopske) hirurgije,ORL Klinika Novi Sad

2010 Kurs ugradnje vokalnih proteza, Provox 2, Institut za ORL I MFH, Beograd

2011 Kurs primene ultrazvučnog noža u ORL praksi, ORL klinika “Rebro”, prof. Prgomet, Zagreb

2012. Kurs rigidne bronhoskopije sa ekstrakcijom stranog tela kod dece, SAPO (Srpski Aktiv dečije otorinolaringologije), Srebrno jezero

Član predsedništva ORL sekcije SLD

Član pedijatrijske ORL sekcije (SAPO)

Član evropskog rinološkog društva (ERS)

Član laringološkog udruženja ORL sekcije SLD

Redovni učesnik domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa

Stručni konsultant u Institutu za bolesti dece KC Crne Gore, Podgorica

Zaposlen u Bolnici za ORL KBC Dr Dragiša Mišović od 2000.god

Veliko iskustvo u ambulantnom radu i operativnim tehnikama iz domena dečije otorinolaringologije (operacije krajnika, adenoida, ugradnja cevčica), funkcionalnih i estetskih operacija nosa i uva (septoplastike, rinoplastike,otoplastike), FESS hirurgije nosa i sinusa i operativno lečenje malignih bolesti larinksa.

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki