Prof Dr Dejan Škorić

Pedijatar hematolog
Univerzitetska dečja klinika

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

  • Dijagnostika i lečenje hematoloških oboljenja kod dece – anemija, limfadenopatija, trombocitopenija, poremećaja hemostaze
  • nje hematoloških oboljenja kod dece – anemija, limfadenopatija, trombocitopenija, poremećaja hemostaze