Dr Siniša Dučić

specijalista dečje hirurgije, ortoped
Univerzitetska dečja klinika

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom.

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE DECE:

 • Povrede glave, stomatološki pregled

Dr Ivan Rakić

specijalista dečje hirurgije,
specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
Univerzitetska dečja klinika

Rođen u Beogradu 11.09.1963.
Osmogodišnju i srednju školu završio u Beogradu
Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Specijalizaciju dečje hirurgije završio 2000. godine.

Trenutno na specijalizaciju plastične i rekonstruktivne hirurgije.
2007. godine „visiting fellowship" na Plastičnoj hirurgiji i Centru za kraniofacijalnu hirurgiju, na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, SAD, gde je održao više predavanja po pozivu iz oblasti dečje plastične i rekonstruktivne hirurgije.
2008. godine, predstavnik Republike Srbije u Savetu Svetske Zdravstvene Organizacije, za poboljšanje pružanja usluga u hirurgiji.
2009. godine „visiting fellowship", Showa University, Tokio, Japan.
Učestvovao na više međunarodnih i domaćih kongresa iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije i dečje hirurgije.

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE DECE:

 • Opekotine, mladeži, hemangiomi i sve vrste hiruruških oboljenja
   

Ass Mr sci med Nikola Miković

specijalista maksilofacijalne hirurgije
Doktor medicine, Doktor stomatologije
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom.

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

 • Povrede glave, stomatološki pregled
   

Dr Milan Mrdak

Neurohirurg
Univerzitetska dečja klinika

Nakon završenog Medicinskog fakulteta  specijalizaciju iz neurohirurgije završio u Institutu za Neurohirurgiju KCS 2004.g.  Zaposlen u Univerzitetskoj dečjoj klinici od 2004.g. na odeljenju neurohirurgije.

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE DECE:

 • prevremeno srastanje velike fontanele  i razvoj kraniostenoze
 • deformacija lobanje kod dece (diskranija)
 • ubrzan ili usporen rast obima glave
 • hidrocefalus i njegove komplikacije
 • krvarenje u mozgu nakon rodjenja
 • urođene anomalije mozga
 • cistične promene mozga (arahnoidalne ciste i ciste horioidnog pleksusa)
 • encefalokele
 • promene (tu promene) na kostima lobanje
 • promene ( tu promena) na  koži glave: ateromi, lipomi,  epidermoidne i urođene anomalije kičme i kičmene moždine
 • spinalni dizrafizam : spina bifida , spinalna  jamica , spinalni dermalni sinus, spinalni
 • lipom, kutane stigmate (pramenovi dlaka, hiperpigmentacija, kapilarni angiom)
 • meningocela i meningomijelocela
 • tethered-cord sindrom
 • spinalna trauma
 • povrede glave i mozga (kraniocerebralna trauma)
 • porođajne povrede glave (cephalhaemathoma, caput succedaneum, subkutani hematom skalpa)
 • diskus hernije
 • praćenje stanja nakon operativnog lečenja
 • obrada i previjanje rana nakon operativnog lečenja ili povreda

Dr Dragana Vujović

specijalista dečje hirurgije, neonatalna hirurgija
Univerzitetska dečja klinika

Specijalizaciju iz dečje hirugije završila 2000. godine. Magistar medicinskih nauka od 2012. godine, primarijat 2015. godine. Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom.

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE DECE:

 • Sve vrste hirurških oboljenja i povreda, posebno kod dece najmlađeg uzrasta.

Dr Dragan Vukanić

specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije
Univerzitetska dečja klinika

Dragan Vukanić je rođen 16.04.1956. g. u Andrijevici, Crna Gora, sa stalnim mestom boravka u Beogradu.

Zvanje:

Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, primarius, specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije

Sadašnje zaposlenje, profesionalni status, zdravstvena ustanova:

Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu

Godina završetka specijalističkih studija: 1985. g.

Studijska grupa, fakultet i Univerzitet: Medicinski fakultet  1981. g., Univerziteta u Beogradu.  Uspeh na studijama: 8.66

Studijska grupa, fakultet, Univerzitet i postdiplomske studije:

Specijalizacija 1985. g., i Magistarske studije 1999. g.,  na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.

Sve sa odličnim uspehom.

U fazi je izrade doktorata sa odobrenom temom „Mikrohirurgija – metoda izbora u formiranju arterio-venskih fistula sa recipijentnom venom manjom od 2mm“.

USAVRAŠAVANjA I EDUKACIJE

Childrens memorial Hospital, Čikago, SAD: North Western University, SAD: Maastricht, Holandija:

RADNO ISKUSTVO

 • Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu (1983.), koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Od tada on ovu metodu koristi kao rutinsku hirurgiju
 • Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urođeno deformisanim stopalima (PEV) (1983.)
 • Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju kostne srži kod dece (1984.)
 • Uvodi endoskopsko lečenje VUR-a implantacijom teflon-a/deflux-a prvi put na ljudskoj populaciji u Evropi (1984. godine); u SAD odobrena tek 1987. godine
 • Više puta učestvovao kao lekar i hirurg u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj od 1991. do 1995.
 • Uvodi u praksu litotripsiju u urinarnom traktu kod dece prvi u bivšoj SFRJ (2002.)
 • Od 2001. stalni član Tima za transplantaciju bubrega na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, jedinom centru za transplantacije kod dece. Učestvovao u većini transplantacija bubrega kod dece.
 • Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova u stručnim publikacijama i časopisima dečje hirurgije, dečje urologije, vaskularne hirurgije, mikrohirurgije i hirurgije urođenih anomalija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
 • Objavio je poglavlje „Dečja urologija i genitalna hirurgija” u monografiji ”Dečja hirurgija”, prvoj na srpskom jeziku
 • Objavio je poglavlje „Hirurgija tumora kod dece” u Univerzitetskom udžbeniku Hirurgije za studente i lekare na specijalizaciji Katedre hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2000. godine).
 • Ostvario je značajne rezultate koji prevazilaze okvire naše zemlje u genitalnoj hirurgiji, mikrohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, dečjoj urologiji, onkološkoj hirurgiji dece, transplantacionoj hirurgiji bubrega kod dece.
 •  Dana 25. 1. 2010. godine izabran je za predsednika Gradske opštine Voždovac, a tokom njegovog mandata je ista opština proglašena za najuspešniju lokalnu samoupravu u 2010. godini.  Januara 2014. godine izabran je za državnog sekretara Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Imenovan za pomoćnika ministra zdravlja Republike Srbije za javno zdravlje tokom 2015. i 2016. godine.
 • U prethodnoj Vladi bio na poziciji specijalnog savetnika ministra zdravlja Republike Srbije u domenu javnog zdravlja.