dr Jovan Malinić, infektolog

Medicinski fakultet

 

Jovan Malinić, rođen 1974g. u Kruševcu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Od 2001.godine zaposlen na Klinici za infektivne i tropske blesti KCS, a 2006. položio specijalistički ispit iz predmeta Infektivne bolesti.

Magistrirao 2013. na Medicinskom fakultuetu Univerziteta u Beogradu, doktorske studije u toku.

Od 2019. zaposlen kao Klinički asisent Medicinskog fakulteta, na predmetu Infekivne i tropske bolesti.

Član je Srpskog lekarskog društva.

Tečno se služi engleskim jezikom.