Dr Vera Vujović, pedijatar

MEDICA TIM

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom.
Bila je načelnik Pedijatrijskog odeljenja DZ „Simo Milošević“

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

Pedijatrijski pregledi zdrave i bolesne dece svih uzrasta, otoskopija i pulsna oksimetrija


Dr Željka Matijaš, pedijatar

DZ “Simo Milošević” Čukarica

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom.
Načelnik Pedijatrijskog odeljenja DZ „Simo Milošević“

Rođena 11.09.1965.god u Virovitici.
Medicinski fakultet završila u Beogradu 1992.g.
Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 2009.g. u Beogradu sa odličnim uspehom.
22 godine radnog iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece i omladine.
Članstvo: Lekarska komora Srbije,Udruženje pedijatara.
 


Aleksandra Sekulić Frković, pedijatar

Datum rodjenja:  09.07.1981.god.
Ace Joksimovića 61A
11030 Beograd, Srbija
Mobile phone: +381 65 2 566 064
E-mail: aleksandrasf81@gmail.com

Zaposlenje i radna iskustva

 • Jun- Februar 2007-08. Doktorski staž
 • Mart- Jun  2008. Zaposlena na Klinici za hirurgiju i ginekologiju, Kliničko bolničkog centra Priština-Gračanica
 • Od 16.06.2008 -. 31.03.2018.. Radnik Medicinskog fakulteta Priština-Kosovska Mitrovica, kao asistent saradnik u nastavi, Klinika za Pedijatriju KBC Priština-Gračanica
 • Od 01.04.2018.god Radnik Klinike za Pedijatriju KBC Priština-Gračanica
 • Od 09.11.2018.god Radnik Doma zdravlja “Voždovac”
 • 2015. Upis na Doktorske studije- smer Klinička medicina
 • Od 04.07.2018.  Specijalista dečije medicine- Pedijatar, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Obrazovanje

 • 1996.-1999.  Srednja škola  gimnazija  “Prva prištinska gimnazija“, Priština, Srbija.
 • 1999 – 2000. Srednja škola  gimnazija  “Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, Srbija.
 • 2000.-2007. Medicinski fakultet, srednja ocena  8,89/ 10,  Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad ,Srbija.

Profesionalna udruženja

 • 2008 -          Član Udruženja pedijatara Srbije
 • 2007.            Urednik knjige “ Abdominalna hirurgija”, prof.dr S.Sekulić
 • 2012 -           Pomoćnik stručnog urednika časopisa za zdravlje i ekologiju – „Ekomed Plus“    
 • 2019 – Aktivni učesnik u „Nacionalnom programu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta“    
 • 2019 – završila edukaciju iz oblasti radiologije - UZ abdomena
 • 2020 - predavač u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi

Specijalne veštine

Računar:
●    Microsoft Office paket: Word, Excel, i Power Point
Jezici:
●    Srpski jezik, Engleski jezik i osnovno znanje Nemačkog jezika (trenutno na usavršavanju ostalih nivoa)

Prezentacije

 1. S.Sekulić, A.Sekulić-Frković, A.S.Sekulić. HIRURŠKI TRETMAN POVREDA DEBELOG  CREVA. X XXI Timočki dani, Zbornik sažetaka,maj, Zaječar 2012. М64
 2. S.Sekulic,A.Sekulic-Frkovic,A.S.Sekulic. CARCINOMA OF GALLBLADDER-SURGICAL TREATMENT. 22nd World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, Bangkok, Thailand, 2012. М34
 3. S.D.Sekulić,A.S.Sekulić-Frković.A.S.Sekulić.J.Vasić. SMALL INTESTINUM INJURIES. ESTES Abstract book.  13  European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Basel. Emer J Traum Surg ,  2012. М34
 4. S.Sekulic, A.Sekulic-Frkovic, A.S.Milankov.   DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT-CANCER OF GALLBLADDER. Abstracts book.10 th Congress E-HPBA, Belgrade, 2013,262.
 5. S.Sekulic, A.Sekulic/Frkovic, A.Milankov.Sinus pilonidalis-Surgical treatment. 9th Biannual Intrenational Symposium of Coloproctology.Abstarkts book, Belgrade , 2014,98
 6. S.Sekulic,A.Sekulic-Frkovic, A.Milankov. Obstrukcije tankog creva. 4.SINOVIS, Beograd 2014. 

Publikacije

 1. А.S.Sekulic, S.Sekulic,Ј.Zivkovic,D.Odalovic, М.Cukalovic. Комplikacije zapaljenja crvuljka kod dece. 41.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim ucescem.Zbornik radova, Nis: 46; 2008.(М64)
 2. S.Sekulic, А.S.Sekulic-Frkovic, V.Popovic,Ј.Vasic. Diverticulum o Meckels-Causes of Ileus.Er J Trauma Emerg Surg.Sup I; 206-7: 2010 (M 22)
 3. S.Sekulic, А.S.Sekulic-Frkovic, V.Popovic,Ј.Vasic. Complications of acute appendicitis. .Er J Trauma Emerg Surg.Sup I; 99-100: 2010 (M 22)
 4. S.Sekulic,А.S.Sekulic-Frkovic,V.Popovic.COLON CARCINOMA,OBSTRUCTION AND PERFORATION WITH STERCORAL PERITONITIS.Oncology 65;2011(M23)
 5. S.Sekulić, A.Sekulić-Frković, A.S.Sekulić: AKUTNI ABDOMEN-UZROCI NASTANKA. Sinovis-2011. Beograd. 266-271:2011. М63
 6. S.Sekulic,А.S.Sekulic-Frkovic,S.Secen,Ј.Vasic,М.popovic.Liver Hydatidosis-Surgical Treatment. Hepato-Gastroenterology, 58:1343-1348; 2011(M21,www.hepatogastroenterology.org)
 7. A. Sekulić-Frković, S. Sekulić, A. Milankov, V. Milankov: ZAPALJENJE CRVULJKA KOD DECE. Medicina Danas, 2012;XI (7-9): pp 225-8. М52
 8. A.Sekulić-Frković,S.Sekulić,A.Milankov.Uloga C-reaktivnog proteina kod akutnog zapaljenja crvuljka u dece.Medicina danas,2012; Vol.9-12:310-14.
 9. S.Sekulic,A.Sekulic-Frkovic,A.Milankov:ACUTE PERFORATION COLONIC CANCER, Colorectal Disease,2013;vol 15;suppl 3:98

Seminari

 • “Pedijatrijska škola”, Vrnjačka banja, 2009.
 • “Pedijatrijska škola”, Zlatibor, 2011.

Projekti

 • Projekat 2006-2010.g.Мinistarstvо nauке R.Srbije:Incidenca, dijagnostika I terapijа маlignih оboljenja оrgana тrbusne duplje na Kosovu I  Metohiji.
 • Trenutno u fazi izrade Doktorske disertacije na temu „Uloga i značaj mijeloperoksidaze kod zapaljenja crvuljka u dece i korelacija sa kliničkim i biohemijskim parametrima“