Ksenija Šešlija

Psiholog i psihoterapeut
DZ „Savski Venac“

Radno iskustvo

Svetska zdravstvena organizacija, Regionalna kancelarija za Evropu
Korekcija i adaptacija materijala - Tretman bolesti zavisnosti - Elementi psihosocijalnog tretmana – Osma beogradska gimnazija

Glavne aktivnosti

 • Psihološko savetovanje učenika i članova njihovih porodica, profesionalna orijentacija učenika, anketiranje, statistička obrada podataka i izveštavanje
 • Institut za psihijatriju, Klinički centar Beograd
 • Primena psihodijagnostičkog instrumentarijuma, integracija podataka, pisanje psihološkog nalaza, psihološko savetovanje
 • Zavod za vaspitanje dece i mladih, Beograd (« Vasa Stajić ») – zajednički projekat UNICEF-a i Filozofskog fakulteta, Odeljenje za psihologiju
 • Primena kognitivno-bihejvioralne terapije u radu sa decom i mladima
 • Ministarstvo obrazovanja i sporta, Letnji kampovi, - Goč, Rudnik, 5 nedelja
 • Edukator srednjoškolaca; Teme: asertivna komunikacija, konstruktivno rešavanje konflikata, timski rad, osnovna ljudska prava,…


Edukacija

 • Tretman bolesti zavisnosti - Elementi psihosocijalnog tretmana, zajednički program UNODC-a (United Nations Office of Drugs and Crime) i WHO (World Health Organization)
 • Edukacija iz sistemske porodične terapije – Asocijacija sistemskih terapeuta
 • Edukacija za primenu i interpretaciju Roršahove psihodijagnostičke tehnike – Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije
 • “Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa decom i odraslima”

 

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija dece i adolescenata, psihodijagnostičke procedure (testiranja) – procena intelektualne sposobnosti i emotivnog funkcionisanja, porodično savetovanje.

Ana Radovanović

psiholog i psihoanalitički psihoterapeut za decu i adolescente (pod supervizijom)

Diplomirani je psiholog i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut u superviziji. Studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na smeru kliničke psihologije. Dodatno se edukuje stičući raznovrsno kliničko iskustvo na Institutu za mentalno zdravlje, posebno kroz rad sa psihotičnim pacijentima. U okviru evropski priznatog Udruženja za dečiju i adolescentnu psihoanalitičku psihoterapiju (UDAPS) edukuje se za rad sa decom i adolescentima (do 24 godine). Aktuelno u treningu iz grupno-analitičke psihoterapije u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB).

Bavi se dečijom i adolescentnom psihoterapijom, savetovanjem roditelja i dijagnostikom. Tokom dosadašnjeg psihoterapijskog rada najviše se bavila separacionim teškoćama (pri polasku dece u vrtić ili školu), problemima u učenju, teškoćama pri navikavanja na čistoću (enureze i enkompreze), problemima sa pažnjom, teškoćama u emocionalnom ispoljavanju, noćnim strahovima, problemima u ishrani, adolescentnim krizama, različitim blokadama i zastojima u razvoju.

Učestvovala je u brojnim projektima kao na primer Unicef- ov “Podrška porodicama u krizi”, “Jačanje kapaciteta porodica dece sa cerebralnom i dečijom paralizom”. Sertifikovana je za programe “Porodica i odgovorno roditeljstvo”, “Razvoj dece iz ugla teorije afektivne vezanosti”, “Efekti traume na razvoj afektivne vezanosti i razvoj deteta”.