Dr Jesenka Grebenarovic

Specijalista radiologije
Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“

Medicinski fakultet zavrsila u Beogradu 1986 godine. Specijalizaciju završila 1990 godine na VMA. Trenutno radi u IOHB Banjica na mestu šefa radioloske dijagnostike.

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

UZ pregled abdomena, urotrakta, mekih tkiva, štitne žlezde i kukova kod dece