Dr Ana Gabrica, doktor medicine na specijalizaciji iz pedijatrije

Osnovnu školu i  gimnaziju je završila u Beogradu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2017. godine.  Obavezni lekarski staž je završila u Domu zdravlja Rakovica i KBC „Dr Dragiša Mišović“. Stručni ispit je položila u maju 2018. godine.

Od oktobra 2018. godine je na specijalizaciji iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički staž obavlja u Univerzitetskoj dečjoj klinici, u Beogradu.