Prof. dr sc. Filip Šer
Specijalista Dermatovenerolog

Ime: Filip Šer
Datum rođenja: April, 1966
Adresa: Beograd , Srbija
Nacionalnost: Srpska

Edukacija i Kvalifikacije

1972-1980: Osnovna škola, Beograd, Srbija
Opšti uspeh: odličan
1980-1984: Srednja Medicinska Škola-Laboratorijski tehničar biohemijski smer, Beograd, Srbija
Opšti uspeh: odličan
1986-1991: Medicinski fakultet, Beogradski Univerzitet, Srbija
1991: Doktor Medicine (diplomirao Novembra, 1991)
Srednja ocena: 8,64


Poslediplomske studije

1993-1995: Magistarske poslediplomske studije - Klinička i eksperimentalna bakteriologija. Magistar medicinskih nauka ("Zastupljenost parazita Demodex folliculorum i Demodex brevis kod određenih dermatoza u odnosu na zdravu populaciju”)
1992-1996: Specijalizacija dermatovenerologije (specijalistički ispit položio  u Januaru 1996, sa odličnim uspehom)
Juni 1999: Doktorska disertacija: “Uticaj terapije na prisustvo parazita  Demodex  folliculorum  i Demodex brevis na klinički tok rosacee”


Profesionalno iskustvo:

1991-1992 Opštelekarski staž, Beogradski Univerzitet, Srbija
1992-1996 Specijalistički staž, Medicinski Fakultet Beogradskog Univerziteta
1993-2015 Klinički lekar i potom dermatolog - konsultant Gradski Zavod za Kožne i Venerične bolesti Beograd
2015- 2020 Medix Poliklinika, Beograd
2021 Poliklinika dr Raketić, Beograd
2005-2010 Docent na predmetu Dermatologija, Stomatološki Fakultet Pančevo
2011-2015 Vanredni Profesor na predmetu Dermatologija, Stomatološki Fakultet Pančevo
2015-2020 Redovni profesor na predmetu Dermatologija, Stomatološki Fakultet Pančevo
   
Strani jezik Engleski
  Francuski


Razno:

2004 Pohađao  CME Seminar – Elektrohirurgija kože
2006 Internacionalni kurs-dermoskopija
2006 Internacionalni kurs- napredna dermoskopija
2009 Internacionalni kurs- napredna dermoskopija I i II deo
2009 Pohađao  EADV/AAD kurs; “State of art in dermatology”
2014 Internacionalni kurs dermoskopije


PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

Pregledi iz oblasti dermatovenerologije  dece i odraslih uključujući dermoskopski pregled.