Prof. dr sci. med. Predrag Đorđević

Akademik Akademije Nauka Republike Srpske
Magistar i doktor nauka
Specijalista Interne medicine
Uže specilazacije: Endokrinologija i dijabetologija

Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu i Prorektor Univerziteta u Beogradu
Redovni profesor Medicinskih fakulteta u Beogradu i Nišu
Direktor Instituta za endokrinologiju i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije
Citiran u edicijama "Ko je Ko" u Srbiji, SAD, Engleskoj
Inostrani član Akademije Nauka i Umjetnosti Republike Srpske (ANURS)
Glavni i odgovorni urednik udžbenika Interne medicine, Endokrinologije, Diabetes mellitusa, Bolesti metabolizma

Mentorstva:  više od 90 Magistarskih Teza i Doktorskih Disertacija
Naučni, stručni radovi, monografije, knjige: 1013 priloga
Aktivnost u zajednici:  Dve Gramate Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla

Odlikovanja:

  1. Orden zasluga za narod sa srebrnom zvezdom
  2. Plaketa grada Beograda, 2 puta

Naučno istraživačke oblasti i klinička primena:

  1. Klinička i eksperimentalna Imunologija: anafilaktička reakcija, insulin kao antigen
  2. Endokrinologija: Tireoideja, dijagnoza i terapija. Tireoideja i diabetes mellitus
  3. Dijabetologija: Metabolički, klinički i imunološki problemi. Terapija dijabetesa. Komplikacije dijabetesa: akutne i hronične, koronarna bolest u ranim poremećajima glikoregulacije
  4. Rano otkrivanje, predikcija i prevencija tipa 2 dijabetesa. Prevencija i rano otkrivanje ateromskog koronarnog plaka (sistem enzima metaloproteinaza)
  5. Gojaznost, metabolički sindrom i rani poremećaji glikoregulacije
  6. Oboljenja hipofize, nadbubrežnih žlezda i polnih žlezda