Dr Jelena Divčić

Specijalista pedijatrije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2010. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije je završila na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu 2019. godine, sa odličnim uspehom.


 Radno iskustvo:

  • Opšti lekarski staž, Dom zdravlja Vračar u Beogradu
  • Specijlistički staž, UDK u Beogradu
  • Dom zdravlja Jedro Medigroup, u Beogradu
  • Opšta bolnica Medigroup, u Beogradu

 Članstvo:

  • Lekarska komora Srbije
  • Udruženje pedijatara Srbije