Svako dete ima svoj ritam rasta i razvoja. Zapravo svako ljudsko biće je jedinstveno i neponovljivo pa stim u vezi rast i razvoj pojedinca treba uvijek promatrati zasebno.

Ako gledamo tabele koje procenjuju rast i razvoj jasno se vidi da su vrednosti različite tj. ne postižu sva deca u istoj dobi istu težinu ni visinu, niti je stepen u razvoju motorike isti. Tabele služe da bi se odredili rasponi normale i sposobnost napredovanja,kao i definisale ključne tačke razvoja u određenoj dobi. Roditelje ne treba previše da zabrinjava ako njihovo dete u svom rastu i razvoju ne prati tačno one pokazatelje koje se nalaze u tabelama. Manja odstupanja uvek postoje.


0 - 3 meseca

 • želi da ga majka miluje, ljulja i drži u naručju
 • počinje da posmatra lice osobe koja mu je dovoljno blizu, maše rukama i nogama
 • zaplače kada čuje glas osobe koju poznaje, posebno majke
 • počinje vokalizacija-gukanje čime izražava svoje osjećaje na stimulacije koje dobija iz okoline
 • slobodno držanje glave u vertikali
 • u položaju na trbuhu oslanja se na ruke i odiže glavu od podloge na kojoj leži
 • u stanju je da drži mali predmet koji mu se stavi u ruku-zvečku

3 - 6 meseci

 • glavu drži uspravno i okreće je prema izvoru zvuka (krajem četvrtog meseca postiže potpunu kontrolu glave)
 • u petom mesecu u stanju je da se održi u sedećem stavu uz oslonac
 • sa 6 meseci uspeva da se kratko održati u sedećem stavu, iako obično pada u stranu ili prema naprijed
 • svoja stopala donese do usta i tako upoznaje granice svoga tela
 • dohvata predmete i premšta ih iz ruku u ruku
 • iz trbušnog položaja podignu se uz oslon na ruke, i okrene
 • hvata igračku koja zvoni i trese je kako bi zazvonila
 • ostvaruje kontakt sa očima
 • prati pogledom predmete koji se kreću

6 - 9 meseci

 • iz sedećeg položaja dete se naginje prema napred i u stranu bez gubljenja ravnoteže da se vrati u prethodni položaj-na taj način hvata predmete koji ga zanimaju
 • hvata sitne predmete, pridržava ih palcem i kažiprstom-pokazuje izrazitu želju za hvatanjem sitnih predmeta kao što su mrvice hleba,dugmad...
 • ima omiljenu igračkicu
 • odaziva se na ime
 • drži u ruci bočicu i sam je prinosi ustima
 • počinje da imitira zvuke i pokrete drugih ljudi
 • sa osam meseci mnogi su u stanju da se postave na noge pridržavajući se za ogradu krevetića
 • s devet meseci više od polovine uspeva samo da se podigne na noge i postaviti u sedalicu
 • uspeva da se postavi u četvoronožni položaj ili počinje da puzi
 • udara predmetima o sto
 • voli da se ogleda u ogledalu
 • reaguje na muziku
 •  

9 - 12 meseci

 • ispituje predmete potresanjem, pušta ih da padnu na pod jer ga veseli buka koju proizvode, baca ih u daljinu
 • stavlja igračku u kanticu i opet je izvadi napolje
 • zatvara vrata i poklopce od kutija, pokušava da okreće listove knjige
 • prinosi kašiku ustima ili jede prstima
 • pije iz šolje koju mu pridržavamo
 • pravi prve pokušaje u otkrivanju sveta: jedni prave prve samostalne korake dok se drugi odvaže na takav poduhvat dok ih mama ili tata pridržavaju
 • proizvodi dosta različitih zvukova(„mama”, „bababa”, „dadada”)
 • razume „NE”
 • maše „pa-pa”
 • lupa dva predmeta jedan o drugi (čaša o sto,igračkom o igračku)
 • ima omiljenu igračku
 • pokuđava da šara po papiru
 • voli jednostavne igre „Sad ću da te uhvatim!“

12 - 18 meseci

 • kreće se uz nameštaj i počinje da pravi samostalne korake
 • hoda dok ga neko drži za ruku
 • izgovara bar jednu reč jasno i funkcionalno (ima rečnik od 1-5 reči ne računajući mama, pa-pa)
 • pokušava da imitira reči koje izgovarate
 • pokazuje kažiprstom predmete i slike
 • koristi jednostavne gestakulacije(za “NE” mađe glavom, za “pa-pa” maše rukom)
 • pokazuje strah od novih situacija i nepoznatih ljudi
 • pokazuje želju da istražuje okolinu
 • pronalazi lako skrivene predmete
 • baca loptu u ciljanom pravcu
 • otvara slikovnice tvrdih korica
 • zna da pokaže bar tri dela tela (nos,glava,oko)
 • svlači cipele, čarape,ali pomaže mami pri oblačenju (ispruža ruku ili nogu)

18 - 24 meseca

 • koristi jasno bar 10 reči
 • počinje da se služi sa po dve reči koje spaja ”Još soka“, ”Mама dođi“
 • govori o sebi u trećem licu (”Mima jede”, ”Iva ljuta”)
 • prati jednostavna upustva (”Vrati loptu”, ”Dođi u krevet”)
 • zna da se igra igračkama
 • igra se jednostavnih igara ”pretvaranja” (kobajagi hrani bebu)
 • učestvuje i u paralelnoj igri - zna da se samostalno igra pored druge dece – ne kvari tuđu igru
 • uključuje rado druge u igru – nudi im igračke
 • uživa u dečijim pesmicama
 • imitira druge ljude
 • primeti kad mama ode ili se vrati i reaguje
 • ne zaboravlja već naučeno
 • pokazuje bar pet delova tela
 • prepznaje predmete iz okoline i zna čemu služe- kako se koriste
 • trči, skače, šutira loptu, penje se po stepenicama
 • ispoljava različite emocije: radost, strah, ljutnju
 • plaši se nepoznatih ljudi
 • lako zapada u frustracije i dobije napad besa
 • ne dozvoljava drugima da uzimaju njegove stvari
 • želi da kontroliše druge- naređuje
 • traži nošu i koristi WC ili ispoljava nelagodnost ako je pelena ”puna”
 • voli da boji i šara po papiru samostalno
 •  

2 - 3 godine

 • Kombinuje 2 do 3 reči i stvara rečenice
 • Odgovara na jednostavna pitanja
 • Ima funkcionalan rečnik od 50 reči
 • Imenuje predmete i životinje sa slika (pas,maca,meda,auto,sok,kuća,trava,cvet,drvo,list,kašika)
 • Voli igru imitacije odraslih
 • Ima intresovanja za slikovnice i samostalno lista slikovnicu tvrdih listova.
 • Razvija kompleksnu igru i nju uključuje druge
 • Pokazuje zabrinutost kada mu drug plače.
 • Prati dvosložne usmene zahteve(na primer "Uzmi svoju igračkicu i odnesi u korpu")
 • Zna da se penje i silazi niz stepenice uz držanje.
 • Piše i preslikava linije i krugove
 • Baca loptu rukom iznad glave
 • Samostalno inicira igru, ali su potrebni nadzor i pomoć
 • Jede samostalno kašikom, počinje da koristi viljušku
 • Samostalno pere ruke

3 - 4 godine

 • Imitira odrasle i decu
 • Govori u rečenicama
 • Oblači se i svači samostalno
 • Imitira odrasle i decu
 • Razume pojmove “ moje”, “ tvoje”, “ njeno”, “ njegovo
 • Razdvaja se lako od roditelja
 • Prati kompleksne zahteve (2 до 3 команде одједном)
 • Zna da imenuje većinu premeta iz svoje okoline
 • Zna da kaže kako se zove ,koliko godina ima kog je pola
 • Zna da imenuje bar jednog prijatelja
 • Govori rазговетно i može da obavi kratki razgovor
 • Igra se izmišljenih – kobajagi igara
 • Zna da zavrne i odvrne poklopac na predmetima
 • Zna samo da otvori i zatvori vrata
 • Zna da prepozna nekoliko boja i da bar jednu imenuje
 • Razume jedan do dva pojma
 • Penje se i silazi stepenicama
 • Vozi tricikl
 • Želi da se igra sa drugom decom
 • Niže perle-makarone
 • Seće makazama po linijama
 • Insistira da radi stvari samostalno
 • Zakopčava veliku dugmad
 • Koristi kašiku i viljušku kad jedeКористи кашику, виљушку
 • Samostalno pere i briše ruke
 • Izbacuje dnevno spavanje
 • Rečima najavljuje WC, mada povremeno promaši

4 - 5 godina

 • Govori razgovetno 4 do 5 reči u rečenici
 • Koristi buduće vreme u govoru
 • Broji od 1 do 10
 • Zna najmanje pet boja
 • Zna šde je ispod, na sredini, na kraju
 • Zna da imenuje bar pet boja
 • Zna da imenuje brojeve 1, 2, 3
 • Imenuje drugove i drugarice
 • Zna ime, prezime, koliko ima godina, pol, gde živi
 • Penje se i spušta toboganom samostalno
 • Ume da stoji na jednoj nozi po 5 sekundi
 • Skače sa obe noge unapred
 • Kopira oblike držeći olovku samostalno
 • Zna da nacrta čoveka sa bar četri dela tela
 • Preslikava svoje ime napisano velikim slovima
 • Niže sitne perle
 • Spretno reže makazama
 • Samostalno pere ruke, koristi sapun, briše ruke peškirom
 • Sam pere zube
 • Sam pere zube
 • Sam sprema igračke za sobom
 • Zna dve tri pesmice i recituje

5 - 6 godina

 • Koristi pune rečenice i komunicira jasno
 • U stanju je da jasno prepriča neki događaj
 • Razume šta je kraće - duže, teže - lakše
 • Zna da crta čoveka
 • Prati liniju olovkom
 • Piše svoje ime
 • Broji do 15
 • Znada prepozna osnovne boje
 • Zna da nacrta oblik krug, pravougaonik, kvadrat, trougao
 • Sam koristi tolaet i obriše se
 • Skakuće na jednoj nozi
 • Igra se društvenih igara sa drugom decom
 • Zna godišnja doba i njihove karakteristike
 • Vezuje pertle samostalno
 • Razume pojam vremena (jutro,noć,sati)