KORONA VIRUS – KAKO SE ISPOLJAVA KOD DECE

Doc Dr sci med Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije

Prošlo je 6 meseci od kako se korona virus pojavio i proširio po celom svetu. Ime koje je novi virus dobio je SARS-CoV-2 a bolest koju izaziva COVID-19. Još mnogo toga je nepoznato ili nedovoljno poznato u vezi ovog virusa, ali jedna od retkih pozitivnih stvari je da deca manje oboljevaju ili ukoliko obole, mnogo je lakša klinička slika u odnosu na odrasle. Do sada nije zabeležen nijedan smrtni slučaj kod dece mlađe od 9. godina, a kod starije dece je ispod 1 odsto. Kako je pokazala studija iz Vašingtona koja je proučavala ovu temu, teži oblici COVID-19 se javljaju kod dece mlađe od godinu dana i kod dece starije od 15 godina i ova deca obično imaju pridružene bolesti, posebno astmu, ali i druge bolesti kao što su dijabetes, neurološke bolesti, bolesti srca, hematološke i maligne bolesti ili su deca gojazna. U Srbiji je do kraja maja 2020. zabeleženo 167 dece obolele od korona virusa 2 i samo je dvoje dece imalo teži oblik bolesti.

Razlog nižoj stopi oboljevanja kod dece je nedovoljno razjašnjen i smatra se da postoji više uzroka. Imunski sistem dece nedovoljno razvijen, zbog čega je smanjena mogućnost preterane reakcije imunskog sistema u vidu citokinske oluje, što se dešava kod odraslih. Poznato je da su deca podložna svim infekcijama, posebno virusnim, jedna od pretpostavki je da se dešava kompeticija virusa  i da se virusi, pa i korona virus, bore međusobno za vezivanje za receptore. Inače postoji 7 vrsta humanih korona virusa, koji su uzročnici 15 do 30 odsto respiratornih infekcija, obično u vidu prehlade. Zato su deca u stalnom kontaktu i sa drugim vrstama korona virusa. Na kraju, pretpostavlja se da deca imaju više receptora za korona virus, tzv. angiotenzin-konvertujućeg enzima 2 (ACE2) i da deca imaju drugačiju strukturu ovog receptora ili više solubilne forme ovog receptora.

Kako se ispoljava COVID-19 kod dece?

Simptomi su slični kao i kod odraslih, ali su kod dece naglašeniji respiratorni simptomi kao što su curenje nosa ili osećaj zapušenosti nosa, bol u grlu, suv kašalj i otežano disanje. Pored toga se javlja i povišena temperatura, koja traje više dana. Znatno ređi su drugi simptomi kao što su povraćanje, dijareja i gubitak osećaja mirisa i ukusa, kao i bol u grudima i konjuktivitis.


Poslednjih meseci su kod dece zabeleženi i simptomi koji nalikuju na jednu bolest, koja se javlja kod dece do pete godine starosti i zove se Kavasaki bolest. To je bolest koju u najvećem broju uzrokuju virusne infekcije i posle čega se javlja zapaljenje krvnih sudova po celom telu. Da bi se proglasilo da neko boluje od Kavasakijeve bolesti, mora da zadovoljava 5 osnovih kriterijuma i to su sitnozrnasta ospa po celom telu, uvećane limfne žlezde vrata, crvenilo i otok na šakama i stopalima, crvenilo usana i jezika i na kraju obostrano crvenilo očiju. Kavasaki bolest obično prolazi relativno brzo, ali zbog mogućih komplikacija, posebno ukoliko zahvati krvne sudove srca, dete treba da se leči u bolničkim uslovima.
Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je 14. maja 2020. objavio pojavu novog oboljenja kod dece pod nazivom Multisistemski Inflamatorni Sindrom (MIS). Ima zajedničke karakteristike sa COVID-19, Kavasaki bolešću i sa toksičkim šokom kod dece i za sada je nepoznata korelacija sa COVID 19, osim što se sindrom prvi put pojavio u toku pandemije. Glavni simptomi ove nove bolesti su dugotrajna povišena temperatura, sniženje krvnog pritiska (hipotenzija) i poremećaj funkcije mnogih organa. Pored toga su respiratorni simptomi različiti tj. nisu isti kod svih obolelih, dolazi do povišenih vrednosti parametara zapaljenja u krvi, neka deca imaju pozitivne vrednosti na SARS-Cov-2 PCR metodom a neka deca imaju pozitivna antitela na korona virus 2, što ukazuje da se ovaj sindrom javlja pred kraj bolesti COVID-19.

U Njujorku je u maju 2020. zabeleženo 110 dece obolele od MIS, najviše uzrasta od 5 do 14 godina i kod troje dece se bolest završila smrtnim ishodom. U tom periodu u Njujorku je hospitalizovano 750 dece, što čini manje od 1 odsto obolelih od COVID-19, tako da se može zaključiti da je bolest retka, prema kalkulacijama stopa smrtnosti je manja od 0.02 odsto i zato nema mesta za paniku. Prema podacima iz Evrope, od 18. maja 2020., od MIS je obolelo 230 dece, dvoje sa smrtnim ishodom.

 « Nazad

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Kalendar Vakcinacije

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Uvođenje čvrste hrane

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Putna i kućna apoteka

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Pokazatelji tipičnog psihomotornog razvoja

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić