Mucanje

Napisala dr Brana Racić

Postoje različiti poremećaji govora i jezika kod dece. Važno je da ih roditelji prepoznaju na vreme kako bi i tretman dao što bolje rezultate.

Govor se uči od rođenja, od prvog plača, gukanja. Naučeni govor je normalan ukoliko je intelektualni razvoj normalan kao i svi organi govora i sluha. Do 3. god deca izgovaraju sve samoglasnike i oko desetak suglasnika. Glasovi se postepeno razvijaju, a u 5. god već treba da se izgovaraju pravilno.

Relativno čest poremećaj govora je mucanje. Podrazumeva nevoljni poremećaj tečnog govora koji nije prikladan za uzrast. Može da se javi u bilo kom uzrastu i u različitim oblicima. Tri puta je  češće kod dečaka. Postoji genetska predispozicija, ali mnogo veći uticaj ima sredina. U uzrastu od 2-3 godine kada je razvoj govora najintenzivniji, sa govorom napreduje cela motorika, mozak treba da obradi mnogo zadataka odjednom. Zbog nezrelosti nervnog sistema, problem je izraženiji kod dece koja imaju sporiji govorno-jezički razvoj.

Postoje 4 osnovna tipa:

 • Fiziološko mucanje se javlja od 2.-5. god. Razlog je disharmonija kognitivnog razvoja u odnosu na razvijenost govornog aparata. Bujicu nadolazećih misli, mnoštvo novih reči i apstraktnih pojmova, dete nije u stanju da isprati zbog nedovoljno razvijenog govornog aparata. Dete počinje da zastajkuje u govoru, ponavlja početne slogove, okleva ili produžava glasove. Budite strpljivi, ne skrećite pažnju na zamuckvanje. Govorite polako i budite dobar uzor. Ako traje duže od 2 nedelje potreban je logopedski tretman.
   
 • Primarno mucanje, dete ponavlja pojedine glasove i slogove, ali ne i reči. Uočava se napetost, a dete nije svesno poremećaja. Obično spontano prolazi.
   
 • Sekundarno mucanje se odlikuje opštom mišićnom napetošću celog dela, posebno govornih organa. Dete počinje da se boji govora, razvija svest o sebi kao osobi koja muca. Mogu se javiti tikovi i određeni odbrambeni pokreti. Odmah je potreban logopedski tretman
   
 • Traumatsko mucanje nastaje iznenada, naglo posle nekog traumatičnog događaja. Može se javiti u svakom uzrastu, a najčešće između 1.-3., 6.-7. god. i u pubertetu. Odmah je potreban logopedski tretman.
   

Svaka pojava mucanja posle 10-e godine zahteva dopunsku dijagnostiku za anomalije mozga. 

Obično roditelji nemaju vremena ili strpljenja pa počinju da ispravljaju dete i produbljuju problem. Razgovor treba voditi strpljivo, lagano i kroz kraće dijaloge. Govor mora imati značenje koje ono razume. Svako pravilno izražavanje treba nagraditi. Ako se i pored toga problem produbljuje obratite se za pomoć logopedu. Nemojte oklevati jer rana intervencija daje uspešnost preko 95%. Budite dobra podrška svom detetu u sprovođenju logopedskih tretmana, koje treba sprovoditi ne do prvog poboljšanja, već dok se problem ne reši.« Nazad