Sistematski pregled dece

U Poliklinici iz pedijatrije Dr Raketić se obavljaju sve vrste sistematskih pregleda, počevši od druge godine života. U odnosu na uzrast deteta se određuje koliko će pregleda biti uključeno u sistematski pregled, od čega zavisi i cena koja je prema važećem cenovniku ordinacije
Sistematski pregled dece je jednako važan kao i kod odraslih i to zbog ranog otkrivanja poremećaja i bolesti koji mogu ugroziti zdravlje deteta. Sa sistematskim pregledima se počinje odmah po rođenju kada novorođenče pregleda pedijatar neonatolog i drugi put prilikom otpusta iz porodilišta.

U toku prve godine života se obavlja 6 do 7 sistematskih pedijatrijskih pregleda koji su uglavnom vezani za vakcinaciju. Dete je u prvoj godini u fazi ubrzanog rasta i razvoja, kada utrostručuje težinu na rođenju i uči različite veštine. Sistematski pedijatrijski pregled tada obuhvata antropometrijska merenja (merenje težine, visine, obima glave), poređenje sa standardnim krivama rasta, procenu stanja uhranjenosti i osteomuskularne građe, procenu psihomotonog razvoja, otoskopski pregled, celokupan pedijatrijski pregled po sistemima. Takođe se do šestog meseca obavlja UZ pregled kukova na displaziju i skrinig za detekciju anemije.

Od druge godine se kod dece pored pedijatrijskog pregleda obavljaju i pregledi od strane drugih specijalista. U zavisnosti od uzrasta deteta se u okviru sistematskog pregleda obavlja oftalmološki pregled u cilju procene vida i eventualnih poremećaja, pregledi od strane ORL specijaliste – posebno stanje sluha i trećeg krajnika, stomatološki pregledi, fizijatrijski pregledi za procenu držanja i eventualnih deformiteta kostiju, pregled logopeda za detekciju poremećaja govora i glasa.

Posebno je detaljan pregled dece pred polazak u osnovnu i srednju školu, kada se pored svega navedenog obavljaju i laboratorijske analize krvi i urina. U pubertetu je nova faza ubrzanog rasta i razvoja tako da je veoma važno uraditi procenu zdravstevnog stanja. U tom periodu, zbog smanjene fizičke aktivnosti, prekomernog uzimanja „brze hrane" i zloupotrebe korišćenja kompjutera i televizije, najčešći su poremećaji u vidu gojaznosti, karijesa, lošeg držanje tela i deformiteta kičmenog stuba, poremećaja vida, posebno kratkovidosti (miopije). Sistematski pregledi su najbolji vid prevencije, pa se zato i preporučuju kod dece jednom godišnje, sve do završetka rasta i razvoja, odn. do kraja školovanja.

 

PRAVILNIK

O sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu i sadržaj i obim preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite

 

POPULACIONA GRUPA

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

Novorođenče
(prvi mesec)

Vakcinacija protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput (prema kalendaru vakcinacije)

Skrining fenilketonurije i hipotireoidizma

Postupak prema Stručno metodološkom uputstvu za sprovođenje Uredbe o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (SMU).**

Jedanput do petog dana po rođenju

Rana detekcija prematurne retinopatije

Postupak prema SMU

Jedanput, samo kod dece sa rizikom (telesna masa ispod 2000 gr. ili rođeni pre 37. nedelje gestacije)

Poseta patronažne sestre novorođenčetu i porodilji

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Pet puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom po nalogu pedijatra

Preventivni pregled pedijatra na terenu

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput do 15. dana po rođenju, samo kod dece sa rizikom

Odojče (od drugog meseca do kraja prve godine)

Vakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, hepatitisa B i hemofilusa influence.

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Tri puta (prema kalendaru vakcinacije)

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Šest puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom, po proceni pedijatra

Ultrazvučni pregled radi ranog otkrivanja displazije kukova

Postupak prema SMU

Jedanput

Test funkcije govora

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Dva puta, samo kod dece sa rizikom

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Dva puta kod sve dece, a četiri puta kod dece sa smetnjama u razvoju

Druga godina života

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Dva puta (u uzrastu od 13 do 15 meseci i u uzrastu od 18 do 24 meseca)

Test funkcije čula sluha

Odgovarajući test

Jedanput samo kod dece sa rizikom

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečje paralize

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput

Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Treća godina života

Kontrolni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput, samo kod one dece kod koje je na preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje

Četvrta godina života

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Oftalmološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Peta godina života

Kontrolni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje

Sedma godina života, odnosno pred polazak u školu

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

ORL pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Oftalmološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Fizijatrijski pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Test funkcije govora

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zaušaka i crvenke

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput

Osma, deseta, dvanaesta, četrnaesta, šesnaesta i osamnaesta godina života

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Po jedanput u svakoj navedenoj godini života

Vakcinacija protiv hepatitisa B

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

U dvanaestoj godini, samo za decu koja do tada nisu vakcinisana

Oftalmološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u četrnaestoj godini

Deveta, jedanaesta, trinaesta, petnaesta, sedamnaesta i devetnaesta godina života

Kontrolni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput u navedenom uzrastu, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i dečje paralize

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput u petnaestoj godini

Odraslo stanovništvo (19 i više godina)

Preventivni pregled odraslih

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

- U 20. godini jedanput,
- u 22. godini jedanput, 
- od navršenih 23 do navršenih 34 godine jedanput u pet godina, 
- od navršenih 35 godina i više jedanput u dve godine

Skrining/rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u pet godina (za muškarce od navršenih 35 do navršenih 69 godina, a za žene od navršenih 45 do navršenih 69 godina ili za žene mlađe od 45 godina posle menopauze) ukoliko nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja

Skrining/rano otkrivanje dijabetesa tipa 2

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u tri godine kod osoba oba pola sa navršenih 35 godina ukoliko nemaju registrovano oboljenje od dijabetesa

Skrining/rano otkrivanje depresije

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jednom u tri godine za osobe starije od 18 godina

Skrining/rano otkrivanje raka debelog creva

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u dve godine za osobe oba pola starosti od navršenih 50 do navršenih 74 godina

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput godišnje

Revakcinacija protiv tetanusa

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput na svakih 10 godina (od navršenih 30 godina), ukupno četiri

Žene od navršenih 15 godina i više

Preventivni ginekološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput godišnje

Žene generativnog doba (od navršenih 15 do navršenih 49 godina)

Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput godišnje

Žene od navršenih 25 do navršenih 64 godina

Skrining/rano otkrivanje raka grlića materice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jednom u tri godine ako su prethodna dva negativna

Žene od navršenih 50 do navršenih 69 godina

Skrining/rano otkrivanje raka dojke

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u dve godine

Trudnice prvi trimestar

Preventivni pregled trudnice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Ultrazvučni pregled

Utvrđivanja starosti trudnoće i stanja ploda.

Jedanput

Trudnice, drugi i treći trimestar

Kontrolni pregled trudnice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Četiri puta, a kod visoko rizičnih trudnoća prema proceni ginekologa

Ultrazvučni pregled

Određivanje visine fundusa, položaja, veličine i stanja ploda

Tri puta, a kod visokorizičnih trudnoća prema proceni ginekologa

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput, a kod visokorizičnih trudnoća prema nalogu ginekologa

Porodilja

Preventivni pregled porodilje

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput posle porođaja nakon šest do osam nedelja. Jedanput nakon šest meseci od porođaja« Nazad