ZADACI MEPS GRUPE ZA DIJABETES

EU Diabetes Working Group

MEPS Mobilising for Diabetes

 

 ZADACI MEPS GRUPE ZA DIJABETES

 

1. Blizu 10% odraslih osoba (59 miliona) u Evropi zivi sa dijabetesom.. Predviiđa se povećanje tog broja na 66 miliona u 2030. godini.

2. 465.900 odraslih osoba je umrlo od dijabetesa i njegovih komplikacija 2019. godine; skoro 1/3 je bilo ispod 60 godina.

3. Više od 40% odraslih osoba koje žive sa dijabetesom nisu dijagnostikovane (24.2 miliona).

4. 296.500 dece i adolescenata (0-19.godina ) boluje od tipa 1 dijabetesa; više od 30.000 novih slučajeva se dijagnostikuje svake godine.

5 Dužina života osoba sa tipom 2 dijabetesa je kraća 10 godina u poređenju sa osobama koje nisu obolele od dijabetesa.

6.Troškovi zdravstvene zaštite dijabetičara dostići će cifru 147.9 milijardi eura.

7. Jedna petina novorođene dece je oštećena od hiperglikemije u toku trudnoće majke. Izloženost hiperglikemiji ploda u trudnoći može da predisponira decu da kasnije budu povećane telesne težine ili da budu gojazna.

 

Akademik

Priofesor dr Predrag Đorđević

Endokrinolog-dijabetolog« Nazad