Prim. dr Dragana Džamić
fizijatar

Slađana Ivanović
diplomirani defektolog, oligofrenolog, somatoped

Dušan Trbojević
logoped


Pregled u razvojnom savetovalištu

Ukoliko se roditeljima učini da se njihovo dete sporije razvija u odnosu na uzrast, treba prvo da se posavetuju sa pedijatrom koji prati dete od prvog meseca života i koji procenjuje neophodnost za dalje upućivanja u razvojno savetovalište.

Dobar početak

Osnovna komponenta nervnog sistema, a posebno mozga je mreža specijalizovanih nervnih ćelija tzv. neuroni. Ove ćelije se međusobno povezuju elektro-hemijskim vezama – sinapsama, koje su fizička osnova za kompletan psiho-fizički razvoj osobe.

PM razvoj

Razvoj deteta odvija se istovremeno u raznim oblastima – dete se ne razvija prvo fizički, a potom emocionalno i intelektualno. Iako je ličnost deteta predstavlja nedeljivu celinu uobičajeno je da se pri proceni razvoja deteta posebno razmatraju pet osnovnih razvojnih oblasti:

Možda nešto nije u redu

Sa pune tri godine: Ne interesuju ga druga deca, Ne može da zadrži pažnju na igri ili nekoj dečijoj aktivnosti, Ne zna da se igra igračkama, Opsesivno ređa igračke i predmete iz okoline

Odstupanja u razvoju

Često se razvoj deteta opisuje različitim terminima po tipu "normalan”, "prosečan”, „zadovoljavajući" ili “nezadovoljavajući” što zbunjuje roditelje.

Neki od čestih razvojnih poremećaja

Kod većine razvojnih poremećaja u početku imaju sličnosti u simptomima. Potrebno je raditi s detetom i sistematski i prikupljati podatke tokom rada, pa tek kroz analizu brzine...