NAPISALA PRIM. DR SNEŽANA TOMIĆ, DATUM 

Često se razvoj deteta  opisuje različitim  terminima  po tipu "normalan”, "prosečan”, „zadovoljavajući" ili “nezadovoljavajući” što zbunjuje roditelje.

Normalan razvoj je onaj koji je tipičan, uobičajen, očekivan za uzrast i bez abnormalnosti i odstupanja. U opisivanju nezadovoljavajućeg razvoja najčešće korišćeni termini su “usporen razvoj” i “disharmoničan razvoj”.

Dete sa usporenim razvojem kasni u odnosu na decu svog uzrasta zbog razvoja koji je sporiji od očekivanog. Postoji mogućnost da deca usporenog razvoja “nadoknade” zaostajanje u razvoju i sustignu decu svog uzrasta, ali je za to neophodno da se razvoj odvija bržim tempom od normalnog za dati period.

Disharmoničan razvoj označava da postoji zaostajanje ili neuobičajenost u razvoju pojedinih oblasti koje čine ličnost deteta (psihomotorika, govor, osjećanja, inteligencija) dok su ostale funkcije normalne ili približne za uzrast.

Poslednjih godina koristimo noviju terminologiju koja podrazumeva:

Razvojna  kašnjenja

Razvojna kašnjenja su blaga odstupanja od razvojnih normi u bilo kojoj od pet razvojnih oblasti. Ova kašnjenja često se sama od sebe izgube, dete jednostavno nadoknadi zaostatk kroz igru u podsticajnoj okolini ili uz blagi ciljani razvojni podsticaj. Ključ je stvoriti stimulativnu okolinu kod kuće, da se sa detetom mnogo komunicira, da mu se čita i dozvoli da istražuje samostalno okolinu, da se podstiče dečija samostalnost i učenje koz pokušaj/pogreške uz stalna ponavljanja.

Razvojni poremećaj

Razvojni poremećaj je svaki zapažen zaostatak u razvoju to jest atipičan razvoj i odstupanja od razvonih normi u poređenju sa vršnjacima tipičnog razvoja i može biti:

  • Atipičan razvoj bez određenog specifičnog uzroka
  • Atipičan razvoj prouzrokovan zdravstvenom dijagnozom