KAKO SE DEFINIŠE OPSTIPACIJA KOD DECE?

Opstipacija kod dece predstavlja jedan od deset najčešćih problema zbog koga se roditelji obraćaju pedijatru, čini oko 3-5 odsto poseta pedijatru i 25 odsto poseta pedijatru gastroenterologu. Najčešće se javlja između druge i četvrte godine života.

KOJA DECA DOBIJAJU OPSTIPACIJU?

Na početku treba razdvojiti da li su uzroci opstipacije organski, što znači da je uzrokovana bolestima i anatomskim malformacijama ili su uzroci funkcionalne prirode i odnose se na ponašanje deteta, reakciju na stres i navike u ishani. Organski uzroci opstipacije su retki kod dece i uobičajeno je da se uočavaju već u prvim mesecima života.

POSTAVLJANJE DIJAGNOZE OPSTIPACIJE KOD DECE

Veoma je važno da se pri prvom pregledu kod pedijatra daju detaljni podaci, vezani za broj i izgled stolica, kao i ponašanje deteta. Od koristi može da bude Bristolski grafikon stolice, da bi se odredio izgled stolice. Kod teške opstipacije tip 1 stolica je u vidu odvojenih grumenčića, a kod umerene opstipacije tip 2 stolica je izgleda grudvičaste kobasice.

KAKO SE LEČI OPSTIPACIJA KOD DECE?

Hronična opstipacija kod dece može da dovede do velikog zadržavanja stolice, širenja rektuma i gubitka senzorne i motoričke funkcije. Zato je važno da pedijatar što pre napravi plan lečenja, ukoliko je potrebno da u tim za lečenje pozove pedijatra gastroenterologa, dečjeg hirurga ili psihologa. Uobičajeno je da kod polovine mališana mlađih od pet godina u prvoj godini lečenja prestaju tegobe vezane za opstipaciju

PRIRODNI LAKSATIV U OBLIKU SIRUPA

Lečenje opstipacije kod dece može da bude dugotrajan proces gde roditelji deteta treba da pokažu razumevanje i strpljenje a podršku treba da pružaju pedijatri i psiholozi. Za lečenje opstipacije na prvom mestu su laksativi koji omekšavaju stolicu i pomažu njeno izbacivanje. Od presudne važnosti je da laksativ bude sa što manje nepotrebnih supstanci i da se lako primenjuje, drugim rečima da bude prirodan, bezbedan i efikasan.

ČEPIĆI PROTIV OPSTIPACIJE (ZATVORA) ZA DECU

Za lečenje opstipacije kod dece pedijatar edukuje roditelje i pravi plan lečenja, koji uključuje primenu laksativa, promenu ishrane uz povećan unos svežeg voća, povrća i vode i vrši uticaj na promenu ponašanja kod dece. Cilj lečenja je izbacivanje odn. evakuacija stolice, omekšavanje stolice i rešavanje zadržavanja stolice, postepen prekid lečenja bez ponovnog javljanja simptoma i na kraju održavanje postojećeg stanja.