Dr Raketić odgovara na pitanja preko platforme Stetoskop

Dr Raketić odgovara na pitanja za emisiju Azbuka zdravlja