Prvi pregled u savetovalištu

dr 

SVE O NOĆNOM UMOKRAVANJU

dr copy 

KADA DETE TREBA DA KONTROLIŠE MOKRENJE

dr copy 2 

ALARM ZA NOĆNO UMOKRAVANJE

alarm 

NOĆNO UMOKRAVANJE (ENURESIS NOCTURNA)

 

Noćno umokravanje je čest problem u dečjem uzrastu o kome se nerado govori. Iako je u većini slučajeva u osnovi bezazlen i prolazan, ovaj problem dovodi do velikih emotivnih problema za dete i za porodicu.

Noćno umokravanje se smatra patološkim poremećajem ako se javlja posle 5. godine života. Noćno umokravanje može biti jedini poremećaj ili može biti udruženo sa drugim poremećajima mokrenja (na primer sa vlaženjem veša tokom dana ili sa učestalim mokrenjem). Postoji nekoliko činoca koji su bitni za noćno umokravanje: unos tečnosti, način ishrane, zapremina mokraćne bešike, nivo hormona koji reguliše stvaranje mokraće tokom noći i mogućnost deteta da se probudi kada je bešika puna tokom noći.

Napredak nauke je omogućio lečenje velikog broja dece sa ovim poremećajem, a metoda lečenja se bira prema uzroku noćnog umokravanja Poznato je da je uspeh terapije bolji ako je neko od članova porodice imao isti problem u detinjstvu. U cilju što boljeg i uspešnijeg lečenja dece sa noćnim umokravanjem, otvoreno je Savetovalište za noćno umokravanje u okviru Pedijatrijske ordinacije Dr Raketić. S obzirom da su uzroci noćnog mokrenja različiti, predviđen je multidisciplinarni pristup, koji podrazumeva zajednički rad nefrologa i psihologa-psihoterapeuta.  

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki