Novine vezane za vakcinaciju u Srbiji

Naslovna Savetovalište za vakcinaciju Novine vezane za vakcinaciju u Srbiji

NOVI PRAVILNIK O IMUNIZACIJI U SRBIJI

https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-programu-obavezne-i-preporucene-imunizacije-stanovnistva-protiv-odredjenih-zaraznih-bolesti.html

 

U maju 2020. godine je usvojen novi Pravilnik koji se odnosi na obaveznu i preporučenu vakcinaciju u Srbiji. Obavezna aktivna imunizacija se sprovodi protiv 11 bolesti (videti tabelu), sve dok se ne imunizuju sva lica za koja je propisana imunizacija. Imunizaciju sprovode nadležne zdravstvene ustanove ili ustanove van zdravstvenog sisteama u koordinaciji sa zavodima za javno zdravlje.

 

Koje su novine u Pravilniku?

 

  • Pre upisa u prvi razred je obavezna četvorovalentna vakcina DTaPIPV (do sada se sprovodila imunizacija trovalentnom vakcinom).
  • Aktivna imunizacija protiv bolesti počinje sa navršena dva meseca a završava se u završnom razredu osnovne škole a najkasnije do navršenih 18 godina života.
  • U poslednjoj godini sprovođenja Programa za imunizaciju (2023. god.) će se sprovoditi aktivna imunizacija protiv trbušnog tifusa i hepatitisa A za lica koja žive u lošim higijenskim uslovima, za intravenske korisnike droga, muškarce koji imaju seksualne odnose sa drugim muškarcima i kod oboljenja jetre.
  • Hepatitis B imunizacija se sprovodi kod lica u posebnom riziku – lica na hemodijalizi i drugih lica sa oslabljenim imunitetom u 4 doze (0,1,2,6 meseci)
  • Imunizacija protiv gripa se sprovodi kod lica u posebnom riziku – trudnica, lica starijih od 6 meseci sa hroničnim, malignim ili kod osoba sa imunosupresijom, kao i kod lica starijih od 65 godina.
  • Imunizacija protiv varičele se sprovodi kod budućih trudnica, kod dece u 6 razdredu ukoliko nisu preležali varičelu, kod osetljivih kontakata 3 do 5 dana od izloženosti, kod osoba sa smanjenim imunitetom i kod osetljvih lica obolelih od atopijskog dermatitisa (ekcema), neurodermatitisa i sl.
  • Kod lica zaposlenih u zdravstevnim ustanovama se sprovodi imunizacija protiv hepatitisa B, gripa, MMR (za osobe koje su rođene 1971 god. i kasnije ili nisu primile 2 doze MMR vakcine), meningokoka (zaposleni u laboratorijama), varičela (zaposleni su u kontaktu sa prevremno rođenom decom, trudnicama, imunokompromitovanim licima), TdaP (za zaposlene u stacionarnim zdravstvenim ustanovama svakih 10 godina)
  • Za putnike u međunarodnom saobraćaju obavezna je vakcina protiv žute groznice (sprovodi se isključivo u zdravstvenim ustanovama koje odredi Ministarstvo zdravlja, najkasnije 10 dana pre polaska na put, vakcina daje doživotnu zaštitu) i protiv meningokoknog meningitisa (za putnike koji idu u Saudijsku Arabiju, 10-14 dana pre puta najkasnije, kod lica starijih od 9 meseci).
  • Preporučene imunizacije protiv humanog papiloma virusa (kod dece starije od 9 godina pre prvih seksualnih odnosa u 2 ili 3 doze u zavisnosti od urasta), protiv herpes zostera (prevencija herpes zostera i postherpetičke neuralgije kod lica starijih od 50 godina)
  • Za stanovništvo endemskih područja preporučuje se imunizacija protiv krpeljskog encefalitisa

 

OBAVEZNA IMUNIZACIJA DECE U SRBIJI

 

UZRAST VAKCINE
Na rođenju BCG HepB
U 2. mesecu HepB
U 3. mesecu DTaPIPVHib PCV
Sa navršena 3.5 meseca DTaPIPVHib PCV
Do navršenih 6. meseci HepB DTaPIPVHib PCV
Od 12. do 15. meseci MMR
Od 17. do 24. meseca DTaPIPVHib PCV
U 7. godini MMR DtaPIPV
U 14. godini DtaPIPV

SKRAĆENICE ZA VRSTE VAKCINA

BCG tuberkuloza
HepB hepatitis B
DtaP difterija, tetanus, veliki kašalj
IPV dečja paraliza
Hib oboljenja izazvana Hemofilusom influence tip B
PCV oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije
MMR male boginje, zauške, rubela