Sve o noćnom umokravanju

Sve o noćnom umokravanju

Prim Ass Dr Dušan Paripović, pedijatar nefrolog

nocno-mokrenje

Noćno umokravanje (enureza ili noćna inkontinencija) je čest problem o kome se nerado govori. Do navršenih pet godina smatra se normalnom, fiziološkom pojavom. Noćno umokravanje ima oko 5-10% sedmogodišnjaka, problem može da bude prisutan i u adolescentnom uzrastu  i kod odraslih (0,5-1%).

Noćno umokravanje i ostali poremećaji mokrenja predstavljaju veliki psihološki problem i treći su na skali najstresnijih događaja u detinjstvu. Deca se povlače u sebe, izbegavaju odlaske na rekreativnu nastavu. Roditelji često nepravedno kažnjavaju ovu decu nerazumevajući prirodu problema.

Noćno umokravanje je povremeno oticanje urina u snu kod dece sa navršenih pet godina.  Ona može biti monosimptomska i nemonosimptomska, primarna i sekundarna. Monosimptomska enureza nije udružena sa simptomima i znacima disfunkcije donjeg urinarnog trakta (vlaženje veša, urgentno mokrenje ili nevoljno umokravanje tokom dana, manevri zadržavanja urina). Nemonosimptomatska noćna enureza udružena je sa simptomima i znacima disfunkcije donjeg urinarnog trakta. I monosimptomska i nemonosimptomska enureza mogu biti primarna i sekundarna. Primarna enureza postoji kada dete nije imao period duži od šest meseci u kontinuitetu, bez noćnog umokravanja, tzv. suvi period.  Sekundarna enureza je kada je dete imalo suvi period duži od šest meseci u kontinuitetu, bez noćnog umokravanja.  Prilikom uzimanja podataka od pacijenta bitno je da lekar odredi o kome poremećaju je reč jer će od toga zavisti dalji dijagnostički i terapijski pristup.

Primarna monosimptomska noćna enureza (MNE) se javlja u oko 80% dece sa noćnim umokravanjem. Uzrok noćnog umokravanja je multifaktorijalne prirode. Može se javiti zbog noćne poliurije (povećanog stvaranja urina tokom noći), hiperreaktivnosti detruzora (povećana aktivnost bešike tokom noći) i povišenog praga za buđenje (deca „tvrdi“ spavači). Ovi uzroci ne mogu se posmatrati izolovano, a mnogi smatraju da je najvažniji među njima povišen prag za buđenje.   

Povećano stvaranje urina tokom noći (noćna poliurija) nastaje zbog poremećenog ritama lučenja antidiureznog hormona (vazopresina), odnosno izostanka porasta njegove koncentracije u toku noći. Ovaj poremećaj je prisutan u oko 2/3 dece. Kod ostalih može postojati povećana aktivnost bešike tokom noći što uslovaljava smanjen funkcionalni kapacitet bešike.

Važan faktor je i genetska predispozicija. Ukoliko su se oba roditelja umokravala noću, verovatnoća de se dete umokrava je 75%, a ukoliko se umokravao jedan roditelj verovatnoća je 25%. Oko 15% dece sa noćnim umokravanjem ima sindrom hiperaktivnosti sa deficitom pažnje. Ostali doprinoseći faktori mogu biti opstipacija i hipetrofija tonzila.

Lečenje noćnog umokravanja treba započeti sa navršenih 5 godina. Danas se  najčešće koristi alarm i dezmopresin (Minirin).  Ako dete ima hiperaktivnu mokraćnu bešiku i smanjen kapacitet treba razmotriti antiholinergik. Primena antidepresiva preporučuje se izuzetno retko. Moguća je kombinacija lekova i alarma. Neophodno je da u večernjim časovima deca ograniče unos tečnosti, i da izbegavaju unos slanih i slatkih namirnica. 

 

 

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki