Poseta Pedijatru
Nocno Umokravanje
Autizam

Autizam kod dece – nove dijagnostičke i terapijske procedure

Autizam u stvari nije jedna bolest, nego čitav spektar bolesti, čija je skraćenica ASD (engl. Autism Spectrum Disorder). Karakteriše ga heterogena grupa neurorazvojnih poremećaja koji se ogledaju u ograničnoj komunikaciji, repetitivnim obrascima ponašanja, poremećajem pažnje i govora, kao i drugim intelektualnim poteškoćama....

Continue reading

Autizam kod dece

Poslednjih godina je autizam predmet brige mnogih roditelja, zbog čega je potrebno da se na početku definiše. Autizam nije više jedna bolest, nego spektar različitih poremećaja razvoja (ASD). Glavne karakteristike autizma su poremećaj kontakta i komunikacije sa okolinom, što je praćeno ograničenim i ponavljajućim aktivnostima...

Continue reading

Autizam - bolest modernog doba

Autizam ili kako se danas naziva spektar autističnih poremećaja (ASD) je postojao i ranije, ali su  poslednjih godina ustanovljeni novi kriterijumi koji treba da budu prisutni da bi se postavila dijagnoza bolesti. Sam naziv govori o tome da je to spektar bolesti, od onih sa minimalnim ispoljavanjem simptoma, do oblika bolesti gde postoji potpuno...

Continue reading

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki