Poseta Pedijatru
Nocno Umokravanje
Autizam

Autizam kod dece – nove dijagnostičke i terapijske procedure

Autizam kod dece – nove dijagnostičke i terapijske procedure

Autizam u stvari nije jedna bolest, nego čitav spektar bolesti, čija je skraćenica ASD (engl. Autism Spectrum Disorder). Karakteriše ga heterogena grupa neurorazvojnih poremećaja koji se ogledaju u ograničnoj komunikaciji, repetitivnim obrascima ponašanja, poremećajem pažnje i govora, kao i drugim intelektualnim poteškoćama. Oko 4 puta više obolevaju dečaci, dok su kod devojčica zabeležene teže forme autizma.

Pročitaj više: Autizam kod dece – nove dijagnostičke i terapijske procedure

Autizam kod dece

Autizam kod dece

Poslednjih godina je autizam predmet brige mnogih roditelja, zbog čega je potrebno da se na početku definiše. Autizam nije više jedna bolest, nego spektar različitih poremećaja razvoja (ASD). Glavne karakteristike autizma su poremećaj kontakta i komunikacije sa okolinom, što je praćeno ograničenim i ponavljajućim aktivnostima i interesovanjima. Javlja se uglavnom kod dečaka, a dijagnoza bolesti se uglavnom postavlja između 18. i 30. meseca. Iako je hroničnog toka, autizam…

Pročitaj više: Autizam kod dece

Autizam - bolest modernog doba

Autizam - bolest modernog doba

Autizam ili kako se danas naziva spektar autističnih poremećaja (ASD) je postojao i ranije, ali su  poslednjih godina ustanovljeni novi kriterijumi koji treba da budu prisutni da bi se postavila dijagnoza bolesti. Sam naziv govori o tome da je to spektar bolesti, od onih sa minimalnim ispoljavanjem simptoma, do oblika bolesti gde postoji potpuno odsustvo komunikacije sa okolinom, kako verbalne, tako i neverbalne, kao i postojanje ograničenih i ponavljajućih radnji i interesovanja. Prema…

Pročitaj više: Autizam - bolest modernog doba

Tekstovi: Pedijatrijska ordinacija "Dr Raketić" Website by mzlaki logo Studio Mzlaki