NAPISALA DOC DR SCI MED NEVENKA RAKETIĆ, DATUM 18. SEPTEMBAR 2015. 

 

1. Kada možemo da kažemo da je situacija da dete mokri noću normalna, a kada to prerasta u patologiju?
​​​​​​​
Ranije se smatralo da je bolje da dete što pre nauči da samostalno mokri, ali u današnje vreme preovladava mišljenje da treba pratiti individulani razvoj deteta. Sada se smatra da je normalno da se dete navikava na nošu između godinu i po i četiri godine, što je u proseku sa navršene dve godine ili da to bude treće leto života. Kada je dete psihofizički spremno, obično navikavanje na nošu traje dve do tri nedelje.

Tokom prvih meseci kontrole mokrenja je normalno da se dete upiški ponekad, posebno noću. Sa druge strane, noćno umokravanje (enureza) se definiše kao nevoljno oticanje urina u toku sna sa navršenih pet godina. Može biti samostalni problem ili udružen sa drugim simptomima od strane urinarnog trakta. Kod primarnog noćnog umokravanja nije bilo perioda dužeg od šest meseci u kontinuitetu kada se dete nije noću umokravalo (suvog perioda), dok je kod sekundarnog dete imalo „suvi“period duži od šest meseci.

 

2. Koji procenat dece ima ovaj problem i koliko dugo je potrebno da ga roditelji prepoznaju i odvedu dete kod lekara?

Ne zna se tačan procenat dece koja imaju problem noćnog umokravanja, zato što je to i dalje tabu tema, čak i lekarima se saopštava šapatom. U Srbiji je iz tog razloga teško odrediti broj dece koja ima ovaj problem, ali svetski podaci ukazuju da je noćno umokravanje prisutno kod 5 do 10 odsto sedmogodišnjaka, može da ostaje i u adolescentnom periodu, pa čak i kod 0.5 do 1 odsto odraslih. Kod dece se stvara veliki psihološki problem, povlače se u sebe, postaju ćutljivi, ne druže se sa vršnjacima, izbegavaju odlazak na rekreativnu nastavu. Sa druge strane su i roditelji zbunjeni, preispituju se čime su oni doprineli i veoma često kažnjavaju dete, nemoćni da nešto promene. To je onda pravo vreme da se dete odvede kod pedijatra.

 

3. Zbog čega nastaje problem noćnog umokravanja i na koji način mu se terapijski pristupa?

Uzrok noćnog umokravanja je multifaktorijalne prirode. Veoma je važna genetska predispozicija, obično su se jedan ili oba roditelja umokravali noću. Od drugih faktora, smatra se da je najvažniji povišen prag za buđenje, gde su deca „tvrdi“ spavači. Pored toga uzroci mogu biti povećano stvaranje urina u toku noći (noćna poliurija) zbog poremećenog lučenja antidiureznog hormona (dezmopresina) ili povećana aktivnost bešike u toku noći. Ostali doprinoseći faktori mogu biti opstipacija i uvećani krajnici.
Lečenje noćnog umokravanja se započinje sa navršenih pet godina i to tako što se najčešće koristi alarm i dezmopresin. U težim slučajevima se primenjuju lekovi iz grupe antiholinergika i antidepresiva. Pored toga je veoma važno da se ograniči večernji unos tečnosti, kao i unos jako slanih ili slatkih namirnica.

 

4. Za lečenje se primenjuje, osim lekova i terapija alarmom. O čemu se radi i kako ta metoda funckioniše?

Cilj lečenja noćnog umokravanja alarmom je jednostavan, dete treba da se probudi kada je mokraćna bešika puna. Jedan deo alarma se poveže oko nadlaktice manžetnom, a drugi deo u vidu senzora se zakači malom štipaljkom za gaćice. Kada se senzor ovlaži, oglašava se alarm i dete može da nastavi da mokri u toaletu i da zajedno sa roditeljima promeni veš i posteljinu. Nakon toga se alarm ponovo postavlja i ponavlja se procedura. Tako dete postepeno uči da se probudi kada je bešika puna, pre nego što se umokri. Za uspeh terapije je bitno i da se dete potpuno probudi, da bude svesno šta se desilo. Kontrolni pregledi terapije alarmom se izvode posle dve nedelje. Trajanje terapije alarmom je oko tri meseca, nema neželjenih efekata, a uspešnost terapije je oko 80%.
 

​​​​​​​

5. U Vašoj ordinaciji je otvoreno Savetovalište za noćno umokravanje, gde lekari rade sa decom multidisciplinarno. Na koji način se sprovodi terapija i kakvi su rezultati?
​​​​​​​
Od septembra 2015. godine u okviru Ordinacije iz pedijatrije „Dr Raketić“ je počelo sa radom Savetovalište za noćno umokravanje. Prvi put u Beogradu, na jednom mestu, u prijatnom okruženju i sa vrhunskim stručnjacima iz svojih oblasti može se rešiti problem noćnog umokravanja kod dece. Odlučili smo se za multidisciplunarni pristup, iz razloga što ovaj poremećaj može imati više uzroka i u cilju što boljeg rešavanja problema. Tim stručnjaka čine dva pedijatra nefrologa sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa noćnim umokravanjem. Pored toga, veoma je važan i psihološki aspekt, pa je deo tima i psiholog psihoterapeut. Prvi pregled je kod nefrologa, gde u cilju bržeg rešavanja problema treba prethodno da se uradi analiza urina (sediment i urinokultura), kao i dnevnik mokrenja (za detalje videti na sajtu ordinacije). Na prvom pregledu nefrolog uzima podatke o svemu što se odnosi na noćno umokravanje, o prethodnim bolestima deteta ili bolestima u prodici. Pravi se plan ukoliko su potrebne dalje dijagnostičke procedure, daju se saveti i počinje lečenje ukoliko je potrebno. Sledeći pregled je kod psihologa koji nakon razgovora sa detetom i roditeljima odlučuje da li je potrebno dalje psihološko praćenje i psihoterapija, daje smernice roditeljima i pruža podršku u lečenju. Samo na ovaj način preko multidisciplinarnog pristupa je moguće u najvećem broju slučaja potpuno izlečenje.

 

 

Baby planeta, godina VI, br.33, str. 28-29

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Kalendar Vakcinacije

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Uvođenje čvrste hrane

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Putna i kućna apoteka

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Pokazatelji tipičnog psihomotornog razvoja

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić