• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Aleksandra Mrvoš Pavlović - Poliklinika Dr Raketić

Aleksandra Mrvoš Pavlović

Defektologija

Kvalifikacija

diplomirani defektolog-rehabilitator somatoped /reedukator psihomotorike

Preglede koje obavlja

Pregledi i tretmani dece i savetovanje roditelja: usporen psihomotorni razvoj u predškolskom uzrastu, kašnjenje u razvoju fine motorike i grafomotorike, specifični poremećaji učenja, poremećaji pažnje i pamćenja, razvojna dispraksija, motorni tikovi

Studije defektologije završila je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju u Beogradu. Od 2000. godine zaposlena je u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Imala je više edukativnih poseta u UIC-u – University of Illinois at Chicago – Department of disability and Human Development, USA. Godine 2014. stekla je zvanje Reedukatora psihomotorike, završivši dvosemestralnu edukaciju Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom. Aktuelno pohađa edukaciju Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure u organizaciji REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis.