Cenovnik

Naslovna Cenovnik

Naziv usluga

Pregled doktora medicine 4.000,00 rsd
Kontrolni pregled doktora medicine 3.000,00 rsd
Pregled lekara specijaliste 5.000,00 rsd
Kontrolni pregled lekara specijaliste 3.000,00 rsd
Pregled primarijusa, docenta i doktora nauka 6.000,00 rsd
Kontrolni pregled primarijusa, docenta i doktora nauka 4.000,00 rsd
Pregled profesora 8.000,00 rsd
Kontrolni pregled profesora 5.000,00 rsd
Pregled pred vakcinaciju 3.000,00 rsd
Vakcinacija protiv gripa sa pregledom 3.500,00 rsd
Pregled zdravog deteta 3.000,00 rsd
Pregled profesora 8.000,00 rsd
Pregled kardiologa sa EKG-om i ultrazvučnim pregledom srca 10.000,00 rsd
Pregled specijaliste sa ultrazvukom ili doplerom krvnih sudova 7.000,00 rsd
Ultrazvučni pregled (abdomen, meka tkva vrata, štitna žlezda, dojke i dr.) 5.000,00 rsd
Tretman logopeda 4.000,00 rsd
Tretman psihologa ili defektologa 5.000,00 rsd
Konsultacija nutricioniste sa izradom jelovnika 7.000,00 rsd

SISTEMATSKI PREGLEDI

Sistematski pregled deteta u prvoj godini – pedijatrijski pregled,
antropometrijska merenja, UZ pregled kukova, kompletna krvna slika)
8.000,00 rsd
Sistematski pregled deteta u drugoj godini- pregledi pedijatra,
ORL, oftalmologa, fizijatra, stomatologa
8.000,00 rsd
Sistematski pregled deteta pred upis u školu -
pregledi pedijatra, ORL, oftalmologa, fizijatra, stomatologa,
logopeda, kompletna krvna slika
10.000,00 rsd
Sistematski pregled odraslih - pregled specijaliste
opšte medicine, pulsna oksimterija, krvni pritisak,
EKG, ultrazvučni pregled abdomena (+ za žene UZ štitne žlezde,
+ za muškarce
UZ prostate), laboratorijske analize (KKS, CRP, glukoza, urea, kreatinin, AST,
ALT, pankreasna amilaza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, urin)
9.500,00 rsd

INTERVENCIJE

Adhezioliza prepucijuma (odlepljivanje kožice prepucijuma) 12.000,00 rsd
Frenulotomija (presecanje frenuloma jezika) 7.000,00 rsd
Uklanjanje bradavica radiotalasima 12.000,00 rsd
Obrada i previjanje rane 2.000,00 rsd
Lapisiranje pupka 2.000,00 rsd
Uklanjanje krpelja 2.000,00 rsd
Pregled profesora 8.000,00 rsd
Ispiranje uva 2.000,00 rsd
Pregled pred vakcinaciju 3.000,00 rsd
Postavljanje štrajfne sa lekom u uvo 2.000,00 rsd

DIJAGNOSTIKE

Timpanometrija ili audiometrija 1.000,00 rsd
Spirometrija (test plućne funkcije) 1.500,00 rsd
Holter EKG (24h) 5.000,00 rsd
Kompletna krvna slika i CRP 1.500,00 rsd
Lapisiranje pupka 2.000,00 rsd
Uzimanje uzoraka (brisevi, urin) za laboratorijsku analizu 600,00 rsd
Brzi strep A test 1.000,00 rsd
Ispiranje uva 2.000,00 rsd
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 3.000,00 rsd
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 3.000,00 rsd
Dermoskopija 3.000,00 rsd

TERAPIJA

Fizikalna terapija 4.000,00 rsd
Intravenska terapija (infuzija) 3.000,00 rsd
Intramuskularna terapija 1.500,00 rsd
Inhalacija sa lekom 1.000,00 rsd

Načini plaćanja:

Osiguranja