• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Asist. dr Aleksandar Dimitrijević - Poliklinika Dr Raketić

Asist. dr Aleksandar Dimitrijević

pedijatar neurolog

Preglede koje obavlja

Pedijatrijska i adolescentna epileptologija, Epileptične encefalopatije, EEG, Razvojna neurologija, Neuroimunologija, Demijelinizacione i infektivne bolesti nervnog sistema dece i adolescenata, Urgentna dečja neurologa, Funkcionalna neuroradiologija, Selekcija i preoperativno praćenje i priprema pedijatrijskih pacijenata sa epilepsijom za hirurško lečenje.

Načelnik EEG kabineta  Univerzitetske dečje klinike. 

Dečja neurologija/epileptologija.

Obrazovanje: 

– Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004) 

– Specijalizacija iz oblasti pedijatrije (2013) 

– Magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2016) 

Za asistenta na Katedri pedijatrija izabran 2020. godine.

Član je Konzilijuma za evaluaciju pacijenata sa epilepsijom – SEIZURE, Klinke za Neurologiju KCS gde se prikazuju slučajevi pacijenata sa epilepsijom radi postavljanja sindromske dijagnoze, diferencijalne dijagnoze i  prehirurške evaluacije i odabira kandidata za hiruršku terapiju epilepsije.

Stručna usavršavanja po završenoj specijalizaciji

– Maj 2015.godine – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Child development and behaviour“, Salzburg, Austrija.
– Septembar 2017.godine – 19. Epileptološka škola “Epilepsije i komorbidna stanja ” u organizaciji Saveza Liga za borbu protiv epilepsije Srbije i Crne Gore,Sokobanja, Srbija.
– Mart-Jun 2018.godine – EEG škola u organizaciji Klinike za neurologiju KCS – Prof dr Dragoslav Sokić.
– Septembar-decembar 2018.godine – Cleveland Clinic, Ohio, USA, gde se kandidat tokom 3 meseca usavršavao i upoznao sa najnovijim svetskim protokolima hirurškog lečenja epilepsija kao i procesom video EEG telemetrije, funkcionalne MRI, MEG, invazivne elektroencefalografije (ECOG, sEEG), VEP, SEP te učestvovao u velikim vizitama klinike i konzilijumima za prehirurku evaluaciju pacijenata sa epilepsijom.
– April 2019.godine – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Pediatric Neurology“, Salzburg, Austrija – učešće na predavanjima i prikaz slučaja i saradnja sa renomiranim predavačima iz pedijatrijske neurologije iz Austrije kao i CHOP – USA.
– Septembar 2019.godine – 9.regionalni migratorni kurs održan u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije i evropskog organka medjunarodne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE), Vrdnik, Srbija.
– Oktobar 2019.godine – 21.Epileptološka škola Srbije u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije, Zlatibor, gde je učestvovao kao predavač sa temom „Fakomatoze“.

Članstvo u strukovnim organizacijama:

ILAE– International League Against Epilepsy

EPNS  –  European Paediatric Neurology Society

UPS- Udruženje pedijatara Srbije

DNS- Društvo neurologa Srbije

SLD- Srpsko lekarsko društvo