• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
 • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
 • Rajka Mitića
 • (Banjički Venac) 28, Beograd

Doc. dr sci. med. Siniša Dučić - Poliklinika Dr Raketić

Doc. dr Siniša Dučić

specijalista dečje hirurgije, ortoped

Pregledi koje obavlja:

Urođene anomalije stopala i kuka kod dece, kao i povrede donjih i gornjih ekstremiteta

BIOGRAFIJA

 • dr Siniša Dučić rođen je 14.10.1964. godine u Dubrovniku.
 • Medicinski fakultet u Sarajevu upisao je školske 1984/85 godine i diplomirao je 08.12.1989. godine sa prosečnom ocenom 9.77.
 • Po završetku obaveznog lekarskog staža položio je stručni ispit 14.12.1990. godine sa odličnim uspehom.
 • Od 20.12.1990. godine do aprila 1992. godine stalno zaposlen na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu.
 • Od 01.07.1992. godine do 01.10.1994. godine zaposlen u Regionalnom Zdravstvenom Centu „Južno Pomoravlje“ u Ćupriji na hirurškom odjeljenju.
 • Od 20.11.1996. godine je u stalnom radnom odnosu na Unverzitetskoj Dečjoj klinici u Beogradu.
 • Specijalistički ispit iz Dečje hirurgije položio je 30.12.1998. godine sa odlikom.
 • Subspecijalistički ispit iz Dečje ortopedije položio je 14.01.2006. godine sa odlikom.
 • Doc. dr S. Dučić je izabran je u zvanje kliničkog asistenta na Katedri za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu oktobra 2011. godine.
 • Poseduje aktivno znanje engleskog jezika.

 

STRUČNO – NAUČNI RAD

 • Za postignute rezultate i uspeh u radu kao student nagradjen je Srebrenom značkom „Dr Bogdan Zimonjić“ pet puta za svaku godinu studija i proglašen je studentom generacije 1984.-1989. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
 • Posle završenih poslediplomskih studija i položenih svih ispita magistarski rad je odbranio sa temom “ Povreda urotrakta kod dece. Evaluacija dijagnostičkih postupaka i metoda lečenja ” sa odlikom 04. maja 2001. godine.
 • Radeći na UDK bavi se problemima dijagnostike i adekvatne ortopedske terapije urodjenih anomalija, traume i neuromišićnih oboljenja kod dece
 • Po dolasku na Univerzitetsku Dečiju kliniku uključen je u naučno – istraživački rad tima za ortopediju i traumatologiju kod dece. Usmeren je na dijagnostikovanje i lečenje kongenitalnih anomalija kod dece kao i povreda skeleta u dečjem uzrastu, iz čega je proistekla doktorska disertacija pod naslovom „ZNAČAJ PERKUTANE FIKSACIJE FRAGMENATA KOD DISLOCIRANIH SUPRAKONDILARNIH PRELOMA HUMERUSA U DEČJEM UZRASTU“ koju je odbranio u decembru 2014. godine na Medicinski fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
 • Pohadjao sledeće stručne kurseve:
  • „THREE-DAY INTENSIVE WORKSHOP AND TEACHING COURSE OF TREATMENT OF ANORECTAL ANOMALIES”, Oktobar 4-6, 2004
  • The European School of Andrological Surgery, Mart 2005.
  • The European School of Andrological Surgery, Jun 2006
  • Edukativni seminar “ULTRAZVUČNA DIJAGNOZA RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA“ Novi Sad 2006. g.
  • Kurs endoskopske hirurgije, Sarajevo, 2012.
  • Kurs Laparoskopske hirurgije, Novi Sad, 1014.
 • Od marta 2013. godine na mestu je zamenika direktora Univerzitetske Dečje klinike.

 

PEDAGOŠKA AKTIVNOST

 • Od 2011. godine kada je izabran je u zvanje kliničkog asistenta i uključen je u program izvodjenja praktične nastave iz Dečje hirurgije studentima Medicinskog fakulteta.
 • Konsultant Medicinskog centra u Trebinju.
 • Konsultant specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača u periodi od 2003 do 2005g.

 

DRUŠTVENA AKTIVNOST

Dr Siniša Dučić je član:

 • Asocijacije Dečjih hirurga Srbije
 • AO TRAUMA ASOCIJACIJE
 • Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije
 • Evropskog udruženja pedijatrijskih hirurga

Doktorska disertacija (M71)

„Značaj perkutane fiksacije fragmenata kod dislociranih suprakondilarnih preloma humerusa u dečjem uzrastu „, odbranjena 28.12.2014. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Magistarski rad (M72)

„Povreda urotrakta kod dece. Evaluacija dijagnostičkih postupaka i metoda lečenja“, odbranjena 04.05.2001. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija