• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
 • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
 • Rajka Mitića
 • (Banjički Venac) 28, Beograd

Dr Aleksandra Sekulić Frković - Poliklinika Dr Raketić

Dr Aleksandra Sekulić Frković

pedijatar

Preglede koje obavlja

Pregledi zdravog i bolesnog deteta, sistematski pregledi i vakcinacije.

Obrazovanje:

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2007)
 • Trenutno u fazi izrade doktorske disertacije na temu Uloga i značaj mijeloperoksidaze kod zapaljenja crvuljka u dece i korelacija sa kliničkim i biohemijskim parametrima

 

Profesionalno iskustvo:

 • Doktorski staž (2007 – 2008)
 • Klinika za hirurgiju i ginekologiju Kliničko bolničkog centra Priština-Gračanica (mart – jun 2008)
 • Medicinski fakultet Priština – Kosovska Mitrovica, asistent-saradnik u nastavi, Klinika za Pedijatriju KBC Priština-Gračanica (2008 – 2018)
 • Klinika za Pedijatriju KBC Priština-Gračanica (od aprila 2018)
 • Radnik Dom zdravlja “Voždovac” (od novembra 2018)
 • Doktorske studije- smer Klinička medicina (od 2015)
 • Specijalista dečije medicine – Pedijatar, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (od 2018)

 

Profesionalna udruženja:

 • Urednik knjige “ Abdominalna hirurgija”, prof.dr S.Sekulić (2007)
 • Pomoćnik stručnog urednika časopisa za zdravlje i ekologiju – „Ekomed Plus“ (od 2012) 
 • Član Udruženja pedijatara Srbije (od 2018)
 • Aktivni učesnik u „Nacionalnom programu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta“ (od 2019) 
 • Edukacija iz oblasti radiologije – UZ abdomena (2019)
 • Predavač u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi (2020)

 

Strani Jezici: Engleski / Nemački (osnovni nivo)

 

Prezentacije:

 • S.Sekulić, A.Sekulić-Frković, A.S.Sekulić. HIRURŠKI TRETMAN POVREDA DEBELOG  CREVA. X XXI Timočki dani, Zbornik sažetaka,maj, Zaječar 2012. M64
 • S.Sekulic,A.Sekulic-Frkovic,A.S.Sekulic. CARCINOMA OF GALLBLADDER-SURGICAL TREATMENT. 22nd World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, Bangkok, Thailand, 2012. M34
 • S.D.Sekulić,A.S.Sekulić-Frković.A.S.Sekulić.J.Vasić. SMALL INTESTINUM INJURIES. ESTES Abstract book.  13  European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Basel. Emer J Traum Surg ,  2012. M34
 • S.Sekulic, A.Sekulic-Frkovic, A.S.Milankov.   DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT-CANCER OF GALLBLADDER. Abstracts book.10 th Congress E-HPBA, Belgrade, 2013,262.
 • S.Sekulic, A.Sekulic/Frkovic, A.Milankov.Sinus pilonidalis-Surgical treatment. 9th Biannual Intrenational Symposium of Coloproctology.Abstarkts book, Belgrade , 2014,98
 • S.Sekulic,A.Sekulic-Frkovic, A.Milankov. Obstrukcije tankog creva. 4.SINOVIS, Beograd 2014. 

 

Publikacije:

 • A.S.Sekulic, S.Sekulic,J.Zivkovic,D.Odalovic, M.Cukalovic. Komplikacije zapaljenja crvuljka kod dece. 41.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim ucescem.Zbornik radova, Nis: 46; 2008.(M64)
 • S.Sekulic, A.S.Sekulic-Frkovic, V.Popovic,J.Vasic. Diverticulum o Meckels-Causes of Ileus.Er J Trauma Emerg Surg.Sup I; 206-7: 2010 (M 22)
 • S.Sekulic, A.S.Sekulic-Frkovic, V.Popovic,J.Vasic. Complications of acute appendicitis. .Er J Trauma Emerg Surg.Sup I; 99-100: 2010 (M 22)
 • S.Sekulic,A.S.Sekulic-Frkovic,V.Popovic.COLON CARCINOMA,OBSTRUCTION AND PERFORATION WITH STERCORAL PERITONITIS.Oncology 65;2011(M23)
 • S.Sekulić, A.Sekulić-Frković, A.S.Sekulić: AKUTNI ABDOMEN-UZROCI NASTANKA. Sinovis-2011. Beograd. 266-271:2011. M63
 • S.Sekulic,A.S.Sekulic-Frkovic,S.Secen,J.Vasic,M.popovic.Liver Hydatidosis-Surgical Treatment. Hepato-Gastroenterology, 58:1343-1348; 2011(M21,www.hepatogastroenterology.org)
 • A. Sekulić-Frković, S. Sekulić, A. Milankov, V. Milankov: ZAPALJENJE CRVULJKA KOD DECE. Medicina Danas, 2012;XI (7-9): pp 225-8. M52
 • A.Sekulić-Frković,S.Sekulić,A.Milankov.Uloga C-reaktivnog proteina kod akutnog zapaljenja crvuljka u dece.Medicina danas,2012; Vol.9-12:310-14.
 • S.Sekulic,A.Sekulic-Frkovic,A.Milankov:ACUTE PERFORATION COLONIC CANCER, Colorectal Disease,2013;vol 15;suppl 3:98

 

Seminari:

 • “Pedijatrijska škola”, Vrnjačka banja (2009)
 • “Pedijatrijska škola”, Zlatibor (2011)

 

Projekti:

 • Projekat Ministarstva nauke R.Srbije: Incidenca, dijagnostika I terapija malignih oboljenja organa trbusne duplje na Kosovu I  Metohiji (2006 – 2010)