• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Dr Dragan Vukanić - Poliklinika Dr Raketić

Dr Dragan Vukanić

specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije

Preglede koje obavlja

Genitalna hirurgija, mikrohirurgija, vaskularna hirurgija, dečija urologija, onkološka hirurgija dece, transplantaciona hirurgija bubrega kod dece

Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, primarius, specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije. U fazi je izrade doktorata sa odobrenom temom Mikrohirurgija – metoda izbora u formiranju arterio-venskih fistula sa recipijentnom venom manjom od 2mm.

USAVRAŠAVANJA I EDUKACIJE
Childrens memorial Hospital, Čikago – SAD: North Western University, SAD: Maastricht – Holandija.

RADNO ISKUSTVO
– Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu (1983), koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Od tada on ovu metodu koristi kao rutinsku hirurgiju.
– Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urođeno deformisanim stopalima (PEV 1983)
– Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju kostne srži kod dece (1984)
– Uvodi endoskopsko lečenje VUR-a implantacijom teflon-a/deflux-a prvi put na ljudskoj populaciji u Evropi (1984); u SAD odobrena tek 1987. godine
– Više puta učestvovao kao lekar i hirurg u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj (1991-1995)
– Uvodi u praksu litotripsiju u urinarnom traktu kod dece prvi u bivšoj SFRJ (2002)
– Od 2001. godine stalni član tima za transplantaciju bubrega na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, jedinom centru za transplantacije kod dece. Učestvovao u većini transplantacija bubrega kod dece.
– Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova u stručnim publikacijama i časopisima dečje hirurgije, dečje urologije, vaskularne hirurgije, mikrohirurgije i hirurgije urođenih anomalija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
– Objavio je poglavlje Dečja urologija i genitalna hirurgija u monografiji Dečja hirurgija, prvoj na srpskom jeziku.
– Objavio je poglavlje Hirurgija tumora kod dece u Univerzitetskom udžbeniku Hirurgije za studente i lekare na specijalizaciji katedre hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2000)
– Ostvario je značajne rezultate koji prevazilaze okvire naše zemlje u genitalnoj hirurgiji, mikrohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, dečjoj urologiji, onkološkoj hirurgiji dece, transplantacionoj hirurgiji bubrega kod dece.
– Dana 25. 1. 2010. godine izabran je za predsednika Gradske opštine Voždovac, a tokom njegovog mandata je ista opština proglašena za najuspešniju lokalnu samoupravu u 2010. godini.
– Januara 2014. godine izabran je za državnog sekretara Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
– Imenovan za pomoćnika ministra zdravlja Republike Srbije za javno zdravlje tokom 2015. i 2016. godine. U prethodnoj Vladi bio na poziciji specijalnog savetnika ministra zdravlja Republike Srbije u domenu javnog zdravlja.