• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Dr sc. med. Ivan Milovanović - Poliklinika Dr Raketić

Dr sc. med. Ivan Milovanović

pedijatar gastroenterolog

Preglede koje obavlja

Dijagnostikovanje i lečenje dece u oblasti gastroenterologije, inflamatorne bolesti creva, opstipacije, bolovi u trbuhu, GER-bljuckanje

Univerzitetska dečja klinika

Obrazovanje:

– Stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije (2003)
– Seminar iz metodologije nastave Usavršavanje univerzitetskih nastavnika-bazični program, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2004)
– Odbrana magistarske teze, Lipidni status i citohemijsko određivanje lipida u imprintima aterosklerotičnog karotidnog plaka, smer eksperimentalna fiziologija i patološka fiziologija,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2006)
– Seminar kontinuirane medicinske edukacije, Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini-dobra laboratorijska praksa , Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2009)
– Specijalizacija iz oblasti pedijatrije, Univerzitetska dečija klinika u Beogradu (2011 – 2015)
– Odbrana doktorske disertacije, Lipidni metabolizam domaćina u eksperimentalnoj toksoplazmozi, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2012)
– Specijalistički ispit iz pedijatrije sa ocenom 5 na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (2015)
– Usavršavanje iz gastrointestinalne endoskopije na Klinici za gastroenterologiju, Vojnomedicinske akademije, Beograd (2016)
– Učešće na Evropskom Kongesu gastroenterologa (25th United European Gastroenterology Week) u Barseloni – Španija (2017)
– Kurs iz upalnih bolesti creva u pedijatriji (5th P-ECCO Educational Course) 13th Congress of ECCO – European Crohn’s and Colitis Organisation, Beč – Austrija (2018)
– Subspecijalizacija iz gastroenterohepatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (od 2018)
– Kurs iz upalnih bolesti creva u pedijatriji (6th P-ECCO Educational Course) 14th Congress of ECCO – European Crohn’s and Colitis Organisation, Kopenhagen- Danska (2019)

Profesionalno iskustvo:

– Lekar stažista IKVB Dedinje, Beograd (2002-2003)
Asistent – pripravnik na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2004-2007)
– Asistent na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2007 – 2010)
– Asistent (reizabran) na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2010 – 2013)
– Docent na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2013-2014)
– Lekar pedijatar na odeljenju gastroenterolgije, hepatologije i endoskopije, Univerzitetska dečija klnika, Beograd (od 2015)
– Asistent na predmetu Pedijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (od 2018)

Stipendije i nagrade:

– Treća nagrada u kategoriji poster prezentacija na 9th Annual International Ain Shams Medical Students Congress, Kairo – Egipat (2001)
– Stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije angažovan na projektu Citohemijsko i morfološko ispitivanje patološke dinamike arterijskih lezija, rukovodilac Prof.dr Đorđe Radak (2002 – 2004)
– ÖeAD stipendija (jedan mesec) rad u laboratoriji na poremećaju metabolizma lipida kod Prof. dr Dagmar Kratky, Medicinski Univerzitet u Gracu – Austrija (2011)

Projekti:

– Saradnik na projektu Citohemijsko i morfološko ispitivanje patološke dinamike arterijskih lezija, rukovodilac Prof. dr Đorđe Radak, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (2002-2005)
– Saradnik na projektu Infekcije intracelularnim mikrorganizmima rastućeg značaja: transmisija, odnos patogen-domaćin, molekularna epidemiologija i klinički značaj, rukovodilac NS Dr Olgica Đurković-Đaković, Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije (2006-2011)
– Saradnik na projektu Kontrola infekcije apikompleksnim patogenima: od novih mesta delovanja leka do predikcije, rukovodilac NS Dr Olgica Đurković-Đaković, Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije (2011-2015)

Članstva: Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije (br licence 106316), Evropsko drušvo za Kron i kolitis (ECCO) – identifikacioni broj 42175