• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Dr sci. med. Dragan Milanović - Poliklinika Dr Raketić

Dr sci. med. Dragan Milanović

specijalista dečije hirurgije

Preglede koje obavlja

Opšta dečija hirurgija, GI i kolo-rektalna, neonatalna hirurgija, dečija urologija i minimalno invazivna hirurgija

Obrazovanje:

– Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1978)
– Sepcijalizacija iz oblasti dečije hirurgije na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu (1986)
– Doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1991)

Profesionalno iskustvo:

– Asistent na katedri hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1989)
– Docent na katedri hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1994)
– Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1999)
– Specijalista dečje hirurgije 1986-2001 na Univerzitetskoj dečijoj klinici
– Načelnik “B” odeljenja i vanredni professor (Cardiff, Wales /UK) gde nastavlja svoju profesionalnu karijeru kao Konsultant dečji hirurg u Velškom centru za dečju hirurgiju, Univeritetske bolnice u Cardiffu (Consultant Paediatric Surgeon, Welsh Centre for Paediatric Surgery, University Hospital of Wales) / od 2001
– Consultant Paediatric Surgeon (2002 – 2018), 5206648 – Fully registered medical practitioner; Entry onto the GMC Specialist Register, Specialty Paediatric Surgery (2002)

Svoju dvadesetogodišnju profesionalnu i akademsku karijeru je proveo u kontinuitetu na Univerzitetskoj dečjoj Klinici i na Medicinskom fakultetu Univerzitetau Beogradu.

Kao specijalista dečje hirurgije radi u timu sa još 4 konsultanta dečja hirurga. Pored opšte dečje hirurgije intenzivno se bavi GI i kolo-rektalnom, neonatalnom hirurgijom, dečjom urologijom i minimalno invazivnom hirurgijom.

Osamnaestogodišnju karijeru konsultanta dečjeg hirurga u University Hospital of Wales, UK završava 2018 godine.

Od 2018. godine povremeno radi u nekoliko privatnih klinika u Beogradu kao Konsultant, specijalista dečje hirurgije.

Od aprila 2020 je u penziji.

Stručna usavršavanja:
– Dečija urologija kod profesora R. Hohenfellner, Johannes Guttenberg Universitat, Majnc, Nemačka (1984)
– Transplantacija bubrega kod dece, profesor M. Bewick, King College, Dulwich Hospital, London, Velika Britanija (1987)
– Transplantacia bubrega kod dece, profesor Cukier, Odeljenje urologije, Hopital Enfant Mallades, Pariz, Francuska (1988)
– Transplantacije jetre kod dece, MONBUSHO program, stipendija vlade Japana /Osaka, Japan (1988)

Član je nekoliko nacionalnih i internacionalnih asocijacija dečije hirurgije:
– Srpskog lekarskog društva (SLD) /1981
– (Former) Yugoslav Association of Paediatric Surgeon (YAPS) /1983
– British Association of Paediatric Surgeons (BAPS) /1996
– European Society of Paediatric Urologist (ESPU) /1997
– American Academy of Paediatrics (AAP) /1999
– International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) /1999

Objavio je preko 140 stručnih i naučnih radova iz raznih subspecijalističkih oblasti dečije hirurgije u domaćim i inostranim časopisima.