• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
 • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
 • Rajka Mitića
 • (Banjički Venac) 28, Beograd

Dr sci. med. Milica Jovičić - Poliklinika Dr Raketić

Dr sci. med. Milica Jovičić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Preglede koje obavlja

Fizijatrijski pregled kod odraslih, dijagnostika i lečenje bolesnika sa degenerativnim reumatizmom, vanzglobnim reumatizmom i oboljenjima kičmenog stuba.

Institut za rehabilitaciju, Sokobanjska 17 u Beogradu, lekar specijalista u ambulanti i kabinetu za elektromioneurografiju.

Obrazovanje: 

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2001) 
 • Institut za rehabilitaciju, Sokobanjska 17, Beograd / specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (2002) 
 • Završni specjalistički ispit na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu gde je stekla stručno zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije (2006)
 • Odbrana magistarske teze pod nazivom Klinički efekti lasera male snage u lečenju akutnog lumbalnog sindroma u zavisnosti od doze primenjenog zračenja (2007)
 • Odbrana doktorske teze  pod nazivom Ispitivanje korelacije između kliničkih karakteristika i funkcionalne sposobnosti kod pacijenata sa cervikalnom radikulopatijom (2018)

 

Autor je i koautor velikog broja stručnih radova, prvi autor je u dva rada od ukupno tri koja se nalaze Sci listi i dobitnik je nagrade za najboljeg mladog istraživača iz oblasti rehabilitacione medicine Peripheral dual energy X-ray absorptiometry-comparison between forearm bone mineral density (BMD) and spine BMD in patients with habitual physical activities – 10th annual congress of European College of Sports Science (2005). 

Izlagala radove na više domaćih i međunarodnih kongresa. 

Stručna usavršavanja:

 • Škola lasera male snage u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji (2003 godine) / Komplementarna medicina-osnovi akupunkture (2005, 2006), u okviru kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Rehabilitacija u sportu pod pokroviteljstvom Evropske Federacije Asocijacije Sportske Medicine (2005)
 • Tempus Palliative and pain medicine project pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta u Firenci, Lionu i Beogradu (2008)
 • Škola mišićno-skeletnog ultrazvuka u organizaciji EULARA –a i Udruženja Reumatologa Srbije (2010)
 • Clinical Investigator Training Course pod pokroviteljstvom Asocijacije za Sportsku Traumatologiju i Artroskopsku Hirurgiju Srbije i Međunarodne Fondacije za Osteoporozu (2017)
 • DEXA kurs (Osteoporosis Essentials, Densitometry, Diagnosis and Management, an International Course of IOF and ISCD) takođe pod pod pokroviteljstvom Asocijacije za Sportsku Traumatologiju i Artroskopsku Hirurgiju Srbije i Međunarodne Fondacije za Osteoporozu (2019)
 • Edukaciju iz Kliničke elektromioneurografije (2017-2018) na Klinici za neurologiju, Kliničkog Centra Srbije, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu

Članstva: Lekarska Komora Srbije, Udruženje za Fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije