• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Dr sci. med. Sanja Dimitrijević - Poliklinika Dr Raketić

Dr sci. med. Sanja Dimitrijević

spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Preglede koje obavlja

Fizijatrijski pregled dece (deformiteti u ranom uzrastu,hipo i hipertonije,tortikolis, deformiteti kičmenog stuba ( skolioza i kifoza) po Šrot metodi)
Procena psihomotornog razvoja
Akupunktura
Tretman cervikalnog i lumbalnog bola

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd

Obrazovanje:

  • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2012)
  • Odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Utvrđivanje stepena genetičke homozigotnosti i varijabilnosti i učestalost polimorfizama TRPV1 i KCC2 gena kod osoba sa febrilnim napadima na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2019)
  • Specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (2019)

 

Stručna usavršavanja:

  • Kursevi i seminari iz oblasti razvojne neurologije i molekularne medicine i  ranog razvoja
  • ISST SCHROTH edukacija za korekciju deformiteta kičmenog stuba
  • Kurs komplementarne medicine – Klinička primena akupunkture u organizaciji udruženja sa integrativnu medicinu
  • Izlaganje na mnogim domaćim i međunarodnim kongresima

Autor i koautor preko 10 radova u međunarodnim časopisima na SCI listi.