• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Dr sci. med. Tamara Šljivančanin - Poliklinika Dr Raketić

Dr sci. med. Tamara Šljivančanin

doktor medicinskih nauka, pedijatar

Preglede koje obavlja

Pregledi novorođenčeta, odojčeta i dece

Ginekološko akušerska klinika “Narodni Front”, odeljenje neonatologije.

Obrazovanje:

– Obavezni lekarski staž – Vojnomedicinska akademija (2010/2011)
Specijalističke akademske studije iz oblasti Humane reprodukcije, perinatologije i neonatologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2012)
– Specijalizacija iz pedijatrije, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2019)
– Doktorska disertacija odbranjena 2019. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
– Škola ultrazvuka razvojnog poremećaja kuka – učesnik nacionalog kursa I kategorije (septembar 2021), akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije, akreditacioni broj A-I-560/21 Autor i koautor 11 radova publikovanih u medjunarodnim casopisima na JCR listi.

Autor i koautor radova objavljenim u domaćim časopisima, radovima prezentovanim kao oralne ili poster prezentacije i štampani kao izvodi u zbornicima skupova sa nacionalnim i internacionalnim učešćem iz oblasti pedijatrije, neonatologije i perinatologije, genetike i imunologije.

Strani jezici: Tečno govori engleski jezik (Cambridge Certificate in Advanced English).