• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
 • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
 • Rajka Mitića
 • (Banjički Venac) 28, Beograd

Prim. dr sci. med. Katina Cvetković - Poliklinika Dr Raketić

Prim. dr sci. med. Katina Cvetković

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Preglede koje obavlja

Fizijatrijske preglede novorođenčadi, dece i odraslih
Lečenje deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša, stopala
Dijagnostičku procenu razvoja dece
Preglede povreda koštano-zglobnog sistema

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ .

Obrazovanje: 

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu (1986)
 • Odbranila magistarski rad na temu Mogućnost kineziterapije u tretmanu paralize plexus brachilais-a novorođenčeta (1991)
 • Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije (1995)
 • Odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti dečije fizijatrije pod nazivom Evaluacija efekata fizikalne terapije na funkcionalno stanje dece sa Arthrogryposis multiplex congenita (1999)

 

Profesionalno iskustvo: 

 • Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku KC u Nišu (1989)
 • Asistent na Medicinskom fakultetu u Nišu na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija (1996)
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ na Novom Beogradu, dečiji fizijatar (1996) 
 • Zvanje primarijusa (2014)

Autor i koautor u preko 80  stručnih i naučnih  radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima.

Monografiju Osnovni postulati u lečenju artrogripoze kod dece (2000)