• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Prof dr sc med Tamara Dragović - Poliklinika Dr Raketić

Prof dr sc med Tamara Dragović

internista- endokrinolog

Preglede koje obavlja

Dijagnostikovanje i lečenje endokrinoloških bolesti odraslih, naročito oboljenja štitne žlezde, šećerne bolesti i njihovih hroničnih komplikacija.

Obrazovanje:

– Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1989)
– Specijalizacija interne medicine, VMA (1994)
– Subspecijalizacija iz oblasti endokrinologije, VMA (2007)
– Odbrana magistarskog rada na VMA, Uticaj valsartana na renalnu funkciju i mikroalbuminuriju kod normotenzivnih insulin zavisnih dijabetičara sa incipijentnom dijabetesnom nefropatijom (2002)
– Odbrana doktorske teze na VMA, Uticaj polimorfizma gena za AT1 receptor na efikasnost renoprotektivnog dejstva losartana kod bolesnika sa šećernom bolesti tip1 (2010)

 

Profesionalno iskustvo:

– Vanredni profesor na predmetu Interna medicina, podoblast endokrinologija, Medicinski fakultet VMA (2017)
– Docent na predmetu interna medicina, podoblast endokrinologija, Medicinski fakultet VMA Univerziteta odbrane (2012)

 

Predmeti edukacije:

– Predavač na akreditovanom simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije sa temom Dijagnostika i lečenje šećene bolesti tip 1, Beograd (jun 2018)
– Predavač na akreditovanom simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije sa temom Patogeneza šećene bolesti tip 1, Beograd (novembar 2018)
– Predavač na akreditovanom simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije sa temom IgG-4 povezane bolesti, VMA (2014)
– Edukacija T1D Forum (South East Central Europe), Beograd (2019)
– Edukacija Innovations and insights in diabetes management EACCME, Brisel (2013)
– Predavač u okviru KME za vojnomedicinske centre u Srbiji iz oblasti šećerne bolesti (2013)
– Diploma GCP u orgranizaciji Association of Clinical Research Proffesionals (2012)
– Završni kurs Study Site ICH GCP, Brookwood International Academy of Healthcare Research (2003)
– Predavač u poslediplomskoj nastavi i specijalizaciji iz oblasti interne medicine, VMA (2000)

 

Autor je i koautor 100 stručnih i naučnih radova (30 radova indeksiranih u Scientific Citation Index, od toga u 13 radova kao prvi autor) objavljenih u celini u časopisima i monografijama, uglavnom iz oblasti šećerne bolesti i njenih hroničnih komplikacija; kao i naučne monografije Dijabetesna nefropatija: patofiziologija, primarna i sekundarna prevencija u izdanju Medija centra „ Odbrana“ (2017).

 

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD), Srpska lekarska komora, Srpsko tiroidološko društvo, European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Society of Endocrinology (ESE), European Thyroid Association (ETA).