• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Prof dr sci med Dejan Škorić - Poliklinika Dr Raketić

Prof dr sci med Dejan Škorić

Specijalista pedijatrije, supspecijalista hematologije

Pregledi koje obavlja:

Pedijatrijski pregledi zdrave i bolesne dece. Dijagnostika i lečenje hematoloških oboljenja kod dece – anemija, limfadenopatija, trombocitopenija, poremećaji hemostaze. Dijagnostika i lečenje maligniteta kod dece.

Rođen 13.09.1960. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Beogradu. Medicinski fakultet je upisao 1978/79. godine. Započeo je studiranje u februaru 1979. godine, a završio u oktobru 1985. godine. Od novembra 1988. godine stalno je zaposlen u Univerzitetskoj dečjoj klinici, a od 1989. godine radi na Hematološkom odeljenju Univerzitetske dečje klinike.

Specijalizaciju iz Pedijatrije je započeo 1989/90. godine. U oktobru 1992. godine je primljen u međunarodnu organizaciju pedijatrijskih onkologa (SIOP), na osnovu objavljenih radova i angažovanja u području pedijatrijske onkologije. Specijalistički ispit je položio sa odličnim uspehom u aprilu 1994. godine.

Poslediplomske studije – magisterijum iz Hematologije je upisao 1989/90. godine, a usmeni magistarski ispit je položio u februaru 1995. godine sa odličnim uspehom. U maju 1996. godine je jednoglasno odbranio magistarsku tezu „Procena imunološkog stanja u dece obolele od Hodgkinove bolesti u toku kompletne remisije“, na osnovu čega je stekao zvanje magistra medicinskih nauka.

U toku 1995. godine boravio je 2 meseca u onkološkom centru „John Hopkins“ u Baltimoru, USA, radi usavršavanja i upoznavanja sa novim metodama u lečenju dece obolele od malignih bolesti. U junu 1996. godine kao predstavnik JUKGHIO boravi u Pedijatrijskoj klinici u Monci, Italija, radi daljeg usavršavanja.

Izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast PEDIJATRIJA na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998. godine. Početkom 2002. godine ponovo je izabran u zvanje asistenta, a 2006. godine je po drugi put izabran u isto zvanje. U septembru 2005. godine je boravio u laboratoriji „Terry Fox“, Vankuver, Kanada, gde je upoznat sa najnovijim saznanjima o kriokonzervaciji matičnih ćelija hematopoeze, što je i bila tema doktorske disertacije.

U junu 2007. godine je jednoglasno odbranio doktorsku disertaciju „Doprinos metodologiji prikupljanja, izdvajanja i kriokonzervacije matičnih ćelija hematopoeze iz umbilikalne krvi“.

Izabran jer u zvanje docenta 2009. godine, i u zvanje vanrednog profesora 2015. godine.

godine je izabran za Šefa Centra za pedijatriju u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. 2019. godine je izabran za Šefa Službe za hematologiju u istoj ustanovi.

Mentor je brojnih diplomskih radova. kao i završnih akademskih specijalističkih radova. Pored Medicinskog fakulteta, radi kao predavač i na Medicinskom fakultetu Vojno Medicinske Akademije u Beogradu.

Do sada je objavio 146 naučnih radova, od kojih 42 kao prvi autor. 21 radova je objavio IN EXTENSO u časopisima sa JCR (JOURNAL CITATION REPORTS) liste, ili Medline baze podataka. Citiran je od strane drugih autora 132 puta. Govori engleski jezik.