• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Prof. dr sci. med. Dimitrije Nikolić - Poliklinika Dr Raketić

Prof. dr sci. med. Dimitrije Nikolić

Pedijatar neurolog

Preglede koje obavlja

Neurološki pregled dece – glavobolja, konvulzije, epilepsija, sinkopa
Procena psihomotornog razvoja

Univerzitetska dečja klinika

Oblast delatnosti:
Pedijatrijska i adolescentna neurologija, elektroencefalografija, dečja epileptologija

Nastavno zvanje:
Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. SLD, 2. EFNS, 3. ILAE

Naučno-istraživačka delatnost:

Dečja neurologija/epileptologija

Biografija:

1988-1994 Studije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, diplomirao u februaru 1994. sa prosečnom ocenom 9,84/10,00.
1990-1994 Student demonstrator na Medicinskoj Hemiji i Histologiji sa embriologijom
1994-1995 Stažer Medicinskog Fakulteta u Beogradu
1994-1996 Nosilac stipendije Republičkog Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Srbije tokom poslediplomskih studija
1995-1999 Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu
1999- Specijalista pedijatar na Neurološkom odeljenju Univerzitetske Dečje Klinike. Konsultant na Intenzivnoj nezi (pedijatrijskoj i hirurškoj) i neonatologiji
1999. Odbranjena Magistarska teza na Medicinskom Fakultetu u Beogradu: Procena staturo-ponderalnog i psihomotornog razvoja dece sa urođenim srčanim manama
2009. Odbranjena Doktorska disertacija na Medicinskom Fakultetu u Beogradu: Vestov sindrom različite etiologije: korelacija neurološkog, neuropsihološkog i neuroradiološkog nalaza
2000-2010. Asistent na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predmetu pedijatrija
2011- Docent na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predmetu pedijatrija
2011- Stručni konsultant za pedijatrijsku neurologiju na Institutu za Neonatologiju u Beogradu