• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović - Poliklinika Dr Raketić

Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović

doktor specijalista interne medicine – pulmolog

Preglede koje obavlja

Pulmološki pregled odraslih

Naučno-istraživački rad i učešće na projektima i usavršavanja:

Do sada ukupno objavila oko 300 raova od kojih: u časopisima u domaćim i stranim (indeksiranim u SS ili SCI – 40 radova) i veliki broj poglavlja u stranim i domaćim udžbenicima, za studente osnovnih studija, kao i za poslediplomsku nastavu. Mentor velikog broja doktorskih disertacija, subspecijalističkih i diplomskih radova. Izlagala svoje stručne radove na mnogobrojnim kongresima u zemlji i inostranstvu i držala predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima. Učestvovala u 4 projekta Republičkog ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Srbije. Član ispitnih Komisija za specijalističke i subspecijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Recenzent u naučno-istraživačkim časopisima i naučnim publikacijama.

Učešće na evropskim i svetskim kongresima iz oblasti pulmologije, alergologije i infektivnih bolesti (ERS, IUATLD, World Asthma and COPD Forum, ECC). Učešće na kongresima Evropske asocijacije kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti.