KAKO SE DEFINIŠE OPSTIPACIJA KOD DECE?

Naslovna Savetovalište za opstipaciju kod dece KAKO SE DEFINIŠE OPSTIPACIJA KOD DECE?

Opstipacija kod dece predstavlja jedan od deset najčešćih problema zbog koga se roditelji obraćaju pedijatru, čini oko 3-5 odsto poseta pedijatru i 25 odsto poseta pedijatru gastroenterologu. Najčešće se javlja između druge i četvrte godine života.

Učestalost stolice se menja tokom života i u prvim mesecima nakon rođenja iznosi više od 4 stolice dnevno, da bi do četvrte godine, kada se uspostavlja kontrola defekacije (izbacivanja stolice) broj stolica iznosio 1.2 dnevno. Opstipacija se definiše kao neredovno pražnjenje creva, velika količina stolice, otežana ili bolna defekacija, u našem narodu je poznato kao zatvor.

 

TERMINOLOŠKI KRITERIJUMI ZA OPSTIPACIJU KOD DECE (PaCCT grupa – Pariski konsenzus za terminologiju opstipacije kod dece)

 

Hronična opstipacija – da bi se postavila dijagnoza, potrebno je da bude prisutno najmanje dva kriterijuma u periodu dužem od 8 nedelja:

 • Učestalost stolice manja od tri puta nedeljno
 • Više od jedna epizoda fekalne inkontinencije nedeljno
 • Na pedijatrijskom pregledu velika količina stolice koja se palpira u rektumu ili u abdomenu
 • Količina stolica koja je toliko velika da može da zapuši toalet
 • Ponašanje deteta u vidu zadržavanja stolice
 • Bolna defekacija

Fekalna inkontinencija – izbacivanje stolice na neodgovarajućim mestima kod dece starije od 4 godine, drugim rečima kada dete koje je već uspostavilo kontrolu sfinktera nevoljno izbaci stolicu, ranije je ta pojava nazivana enkopreza. Može da bude odvojena pojava ili da se dešava uporedo sa opstipacijom kod dece.

DIJAGNOZA OPSTIPACIJE U DEČJEM UZRASTU (Roma III kriterijumi) – za dijagnozu funkcionalne opstipacije kod dece treba da budu zadovoljena najmanje dva kriterijuma:

 • Dve ili manje stolica nedeljno
 • Najmanje jedna epizoda fekalne inkontinencije nedeljno kod dece koja su uspostavila kontrolu sfinktera
 • Duže trajanje veće količine stolice ili zadržavanja stolice
 • Duže trajanje otežane ili bolne defekacije
 • Prisustvo velike fekalne mase u rektumu
 • Duže trajanje stolice velikog dijametra koja može da zapuši toalet

Kod dece do 4 godine ovi simptomi moraju da postoje najmanje mesec dana, a kod starije dece najmanje dva meseca.