• Pon - Pet: 08:00 - 20:00
  • Sub - Ned: 09:00 - 15:00
  • Rajka Mitića
  • (Banjički Venac) 28, Beograd

Prof. dr sci. med. Predrag Đorđević - Poliklinika Dr Raketić

INTERNA MEDICINA

Prof. dr sci. med. Predrag Đorđević

Interna medicina

Kvalifikacija

Doktor medicinskih nauka – specijalista interne medicine, uža specijalizacija iz endokrinologije i dijabetologije. Akademik – Inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)

Preglede koje obavlja

Pregled odraslih iz oblasti endokrinologije, posebno dijabetesa i bolesti štitne žlezde

Biografija

OBRAZOVANJE:
1963 Doktor medicine,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1971 Magistar medicinskih nauka, magistarska teza „Uticaj fenergana na anafilaktičku reakciju miokarda senzibilisanih zamoraca“, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 
1972 Specijalista Interne medicine,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1976
Doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija „Antigeničnost najčešće primenjivanih preparata insulina“, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1989 Redovni Profesor na predmetu Interna medicina,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 
PROFESIONALNO ISKUSTVO:
1985-1987 Direktor OOUR Interna medicina, Beograd
1989-1991 Dekan Medicinskog fakulteta,
Univerzitet u Beogradu
1992 Predsednik Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije
1993 Direktor Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije, Beograd
1994 Predsednik Republičke stručne komisije za šećernu bolest
1995 Potpredsednik Internacionalnog udruženja profesora i predavača, kolektivnog člana UNESCO-a
1998 Prorektor Univerziteta u Beogradu
2015 Akademik – Inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)
DRUGE KVALIFIKACIJE:
1994 Rukovodilac Inovacije iz dijabetologije, Medicinski fakultet u Beogradu
1989 Predavač po pozivu – Bugarska
1990-1996 Predavač po pozivu – Mediteranska grupa za dijabetes MGSD – Kipar
1991-1997 Predavač po pozivu – Egipat
1991-1992 Predavač po pozivu – SSSR
1990 Predavač po pozivu – MF Giessen Nemačka
USAVRŠAVANJA:
1978-1980 Novo Research Institute, Danska
1986 Institut za transplantaciju SSSR
NAGRADE:
1971-2005 Nagrada za naučni rad SLD
Nagrada za naučni rad UUPNS
Plaketa UUPNS „Vojislav K. Stojanović“
Orden Predsedništva SFR Jugoslavije
Orden zasluga za narod sa srebrnom zvezdom Plaketa grada Beograda
Gramat Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla za doprinos zajednici
ČLANSTVO U NAUČNIM UDRUŽENJIMA:
Predsednik Endokrinološke sekcije SLD
Član Predsedništva SLD
Predsednik Udruženja endokrinologa Jugoslavije
Predsednik jugoslovenskog društva za proučavanje šećerne bolesti
Član osnivač Internacionalnog društva za transplantaciju tkiva (Tx) SAD
Član društva za Tx ostrvaca pankreasa SAD
Član društva za Tx pankreasa evropskog društva za dijabetes
Doživotni član Internacionalnog društva za dijabetes (IDF)
Član Američkog društva za dijabetes (ADA)
Član Evropskog društva za dijabetes (EASD)
Potpredsednik Mediteranskog društva za dijabetes (MGSD)
Član Generalnog Saveta endokrinologa Evrope
Član Medicinske Akademije SLD
Član Njujorške Akademije nauka
DOSTIGNUĆA:
Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa MF „Medicinska istraživanja“
Član uređivačkog odbora „Diabetes and life style“ Russia pod pokroviteljstvom WHO
Član uređivačkog odbora „Diabetes menagment“ Romania, pod pokroviteljstvom WHO
Predsednik naučnih i organizacionih odbora domaćih i inostranih kongresa i simpozijuma
Prvi put je u Srbiji uveo metodu za određivanje insulinskih antitela (RIA), 1980
Prvi put je u Srbiji uveo metodu intenzifikovane insulinske terapije putem portabilne insulinske pumpe,1982
Prvi put je u Srbiji izveo transplantaciju fetalnih ostrvaca endokrinog pankreasa, 1986
Rezultate svojih istraživanja je objavio u preko 700 naučnih i stručnih radova, od toga 44 u inostranim naučnim časopisima, citation index preko 50
Autor više od 85 poglavlja u monografijama i udžbenicima, autor i urednik u stručnim knjigama Interne medicine, Endokrinologije, Diabetes mellitusa, Bolesti metabolizma.
Mentor preko 75 magistarskih teza i doktorskih disertacija
Rukovodioc projekata: „Funkcionalni, imunološki, metabolički aspekti transplantacije ostrvaca endokrinog pankreasa u pacijenta sa insulin-zavisnim dijabetesom“, „Dietary habits and food intake in Mediterranean countries and their possible relation with Diabetes mellitus and cardiovascular risk factors (lipids, etc)“; „Multinational joint study on diabets health care availability at urban and rural communities“; „DiabCare – Diab Q Net -Europe“.
Predavač po pozivu u SANU, CANU, Akademiji nauka Ukrajine i Poljske
Uvršćen je u više izdanja knjiga „Ko je Ko“ „Ko je Ko u Srbiji“; „Enciklopedija Srpskog naroda“; „The International Directory of Distinguished Leadership“, SAD i „Dictionary of International Biography“, Cambridge, Engleska.